Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE FUNKCJE LOGISTYCZNE SKŁADÓW

  Do funkcji składów świadczonych na rzecz użytkownika należy zaliczyć:

  a)utrzymanie zapasów

  b)konsolidację ładunków

  c)dekonsolidację ładunków

  d)konfekcjonowanie

  Utrzymanie zapasów ma na celu skoordynowanie różnic w popycie i podaży . Składy ponadto zapewniają ochronę zapasów, świadcząc w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

  Menedżerowie rzadko kiedy mają dokładną wiedzę o przewidywanym popycie na produkty swej firmy. Wiele czynników może mieć wpływ na dokładność prognoz. Czasy realizacji zamówień również nie są stałe. W konsekwencji kierownictwo przedsiębiorstwa może mieć do wyboru utrzymywanie dodatkowych zapasów w...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ekonomiczna wielkość zamówienia i jakie czynnymi ją określają

  Niezależnie od tego, którą formę zaopatrzenia realizuję się w praktyce, zawsze ważna jest sprawa wielkości dostaw.

  W 1915 r. F.W. Harris rozwinął formułę ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ).

  Później formuła ta znalazła zastosowanie w przemyśle dzięki wysiłkom konsultanta Wilsona. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /4 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje zapasów i omów ich rolę w przedsiębiorstwie

  Podstawową funkcją zapasów materiałowych ( to znaczy surowców, materiałów pomocniczych, paliwa, opakowań, części zamiennych maszyn i urządzeń, przedmiotów nietrwałych, półfabrykatów do produkcji itd.) w organizacjach gospodarczych jest zapewnienie ciągłości i rytmiczności przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

  Użycie przez przedsiębiorstwo własnego transportu może być uzasadnione pięcioma podstawowymi przyczynami:

  1. porównawczą analizą kosztów przemawiających za wykorzystaniem własnego taboru;

  2. zapotrzebowaniem na szczególne formy przewozu, nie oferowane przez przewoźników publicznych;

  3. szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM

  1.gęstość-masa właściwa; jest wielkością stałą i charakterystyczną dla każdego ciała.

  Wyraża się ona stosunkiem masy ciała m do )jego objętości V. P= m/V (kg/m

  Oprócz gęstości ważna jest: wytrzymałość, sprężystość, plastyczność, twardość, kruchość.

  Zróżnicowana budowa produktów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI TRANSPORTU

  1. transport kolejowy:

  ZALETY: zdolność do przewozów masowych, relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości, rozległa sieć połączeń dostosowanych do lokalizacji głównych rynków zaopatrzenia i zbytu, duża dostępność przestrzenna dróg i stacji, czas transportu-...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA POTRZEBY PRZEWOZOWE

  1. podatność transportowa przemieszczanych ładunków - to stopień odporności na warunki i skutki transportu.

  Ładunki mają podatność transportową:

  - naturalną- odporność na warunki i skutki przemieszczania wynikające z fiz., chem., biolog. Cech i właściwości przewożonych produktów

  - techniczną-...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy czynić, aby poprawić obsługę klienta?

  Stopień satysfakcji klienta coraz bardziej związany jest z motywacją pracowników. Jeśli ci ostatni widzą, ze firma nie troszczy się o nich, to oni również nie widzą powodu troszczenia się o ludzi, których obsługują.

  Należy, więc:

  - stale podnosić kwalifikacje pracowników,

  - systematycznie badać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych

  - zdefiniować problemy związane z poziomem obsługi wymaganym przez klientów w sposób uwzględniający ich punkt widzenia;

  - zmierzyć liczbę utraconych i pozyskanych klientów oraz odnieść to do polityki obsługi klienta;

  - zmierzyć oferowany aktualnie poziom obsługi klientów w sposób uwzględniający...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt

Do góry