Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień układy technologiczne magazynów

  • Układ przelotowy prosty

  • Układ przelotowy kątowy,

  • Układ nieprzelotowy.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z jakich stref składa się magazyn

  I – strefa przyjmowania,

  II – strefa składowania,

  III – strefa kompletacji,

  IV – strefa wydawania,

  V – strefa socjalno – biurowa (zaplecze).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynności obejmuje magazynowanie

  Magazynowanie to zespół czynności związanych z:

  • Przyjmowaniem,

  • Przemieszczaniem,

  • Składowaniem,

  • Ochroną,

  • Kontrolą,

  • Kompletacją,

  • Ewidencją,

  • Wydawaniem.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Który z systemów EDI jest najpopularniejszy

  Najpopularniejszy jest system UN/EDIFACT oparty na standardowych plikach dokumentów. Stosowany jest w:

  • Handlu i przemyśle,

  • Zarządzaniu,

  • Transporcie, finansach,

  • Ubezpieczeniach,

  • Systemie ceł,

  • Gospodarce magazynowej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety stosowania EDI w gospodarce

  EDI polega na zastąpieniu obiegu dokumentacji papierowej dokumentacją elektroniczną. Rozwój tej formy wymiany danych rozwinął się wraz z rozwojem sieci teletransmisyjnych. Przykładem uzasadniającym stosowanie

  EDI może być obieg dokumentacji w spedycji towarów.

  Poprzez zastosowanie EDI:

  • Eliminujemy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe parametry skanera kodów kreskowych

  Skanery dzielimy na: ręczne i stacjonarne. Podstawowe parametry:

  • Rozdzielczość,

  • Głębia ostrości,

  • Długość linii skanującej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są standardowe Identyfikatory Zastosowań UCC/EAN

  Są to dane, które zawierają numer identyfikacyjny i wszelkie informacje uzupełniające.

  Mogą być traktowane jako ciąg elementów i można je przedstawić w postaci symboli kodów kreskowych przyjętych przez EAN i UCC.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

  Ze względu na uniknięcie błędów przy wczytywaniu (skanowaniu) kodu, komputer sprawdza według określonego algorytmu liczbę kontrolną. Liczbę tę oznacza się na podstawie 12 pozostałych cyfr. Obliczanie zaczyna się od prawej strony kodu:

  1. Wyznacza się sumę wartości cyfr na miejscach parzystych,

  2...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

  Do znakowania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody EAN – 13 zaczynające się od cyfry 2.

  Numery 27 – dotyczą towarów ważonych lub o zmiennej ilości,

  23 – dotyczy towarów z oznaczoną ceną.

  Wymienione prefiksy oznaczają towary będące w obrocie ogólnokrajowym. Po symbolu prefiksu następuje numer...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady znakowania książek i czasopism

  Dla książek i czasopism zarezerwowano w systemie kodów kreskowych prefiksy:

  978 – książki

  977 – wydawnictwa ciągłe (periodyki)

  W przypadku czasopism stosuje się jeszcze dodatkowy krótki kod tzw. „add-on” – zawierający informację o numerze czasopism lub seryjnym.

  Książki są oznaczone tzw. numerem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry