Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czego dotyczą Umowy Europejskie AGC oraz AGTC

  Umowy te wytyczają tzw. korytarze transportowe. Umowa AGC wymienia 4 korytarze transportowe, a umowa AGCT – 8 korytarzy oraz punkty przeładunkowe. Na tej podstawie Polska może się ubiegać o dofinansowanie budów lub modernizacji linii będących w planach ujętych w tych umowach. Linie te łączą się siecią...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień urządzenia podnoszące mobilność środków transportu drogowego

  • Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS),

  • Hydrauliczne urządzenia załadowcze do nadwozi wymiennych,

  • Podpory rozstawne- zwiększające stabilność pojazdu na postoju,

  • Suwnice platformowe,

  • Ruchome podłogi,

  • Platformy samozaładowcze,

  • Przenośniki taśmowe,

  • Przesuwne ściany, rolowane dachy i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia zewnętrzne

  Szkolenia zewnętrzne (techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy) - to szkolenie przeprowadzane poza stałym miejscem pracy, którego celem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz uczenie się określonych zachowań. Praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji następuje po zakończeniu szkolenia.

  Oto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Engla

  Charakterystyka

  Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen i innych zmiennych.

  Nazwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie naciski osi na drogi obowiązują w Polsce

  Naciski na osie:

  • nacisk osi pojedynczej nie może przekraczać 80kN,

  • w zespole 2 lub więcej osi nacisk nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej osi składowej:

  a) do 1,2m – 57,5kN,

  b) powyżej 1,2m do 1,3m – 65kN,

  c) powyżej 1,3m – 72,5kN,

  • przy dopuszczonym nacisku na oś pojedynczą do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

  Dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać:

  • Pojazdu pojedynczego z wyjątkiem naczepy:

  a) dwuosiowego – 16 t,

  b) o liczbie osi większej niż dwie – 24 t,

  • Pojazdu dwuczłonowego lub zestawu:

  a) o liczbie osi nie większej niż cztery – 32 t,

  b) o liczbie osi większej niż cztery – 42...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy kategoria ruchu drogowego

  W zależności od natężenia ruchu drogowego podejmowane są decyzje o modernizacji dróg, poprzez zwiększenie liczby pasów ruchu. Natężenie ruchu określa liczba pojazdów przejeżdżających daną drogą na dobę.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skrajnia drogowa

  Skrajnia drogowa – to zarys geometryczny przekroju poprzecznego drogi, poza który nie powinien wystawać żaden element budowli drogowych i urządzeń infrastruktury drogowej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczy Umowa Europejska ARG

  Określa ona parametry dróg oraz zakłada ich współfinansowanie przez kraje UE. Część z planowanych dróg przebiega przez terytorium Polski.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie kongestii w ruchu drogowym

  Kongestia - wzrost liczby pojazdów na drogach oraz natężenie ruchu. „Paraliż drogowy”, spowodowany zakorkowaniem pewnych odcinków dróg.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry