Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta - Czas

  Jest to zazwyczaj z jednej strony czas realizacji zamówienia, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedawcy, z drugiej strony, nabywca zwykle odnosi ten czas do czasu dostawy albo cyklu uzupełniania zapasów. Niezależnie od punktu widzenia i przyjętych kierunków na czynnik czasu wpływa kilka podstawowych elementów lub...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta

  Obsługa klienta w zdecydowany sposób podnosi koszty logistyczne. Korzy¬ści ekonomiczne dla klienta płyną przede wszystkim z lepszej obsługi ofe¬rowanej przez dostawcę. Przykładowo, dostawca może zmniejszyć zapasy u klienta, wykorzystując transport lotniczy zamiast drogowego. Krótszy czas przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa klienta: podsumowanie

  Stosunkowo trudno jest podsumować przedstawione rozważania i analizy związane z obsługą klienta. Ogólnie biorąc, najważniejsze spostrzeżenia do¬tyczące tego zagadnienia są następujące:

  • Obsługa klienta jest najważniejsza

  • Klienci mogą definiować obsługę na różne sposoby.

  • Każdy klient ma...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie standardów obsługi klienta

  W tej części rozdziału zwrócimy uwagę na kluczowe czynniki pomyślnego opracowania i wdrożenia standardów obsługi klienta.

  Po pierwsze, należy unikać wdrażania łatwych do osiągnięcia standar¬dów wykonania; takie standardy mogą być bowiem zbyt niskie, aby zapew¬nić poziom obsługi satysfakcjonujący...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar obsługi klienta

  Cztery logistyczne elementy obsługi klienta - czas, niezawodność, komunikacja i wygoda - są zasadniczymi przesłankami stworzenia rozsądnego i efektywnego programu obsługi klienta.

  Elementy te tworzą również pod¬stawy standardów wykonania logistycznej obsługi klienta.Elementy

  Opis elementu

  Przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja obsługi klienta

  Każdy, kto kiedykolwiek podejmował wysiłek zdefiniowania obsługi klienta, szybko zdawał sobie sprawę z trudności wyjaśnienia tego mglistego terminu. Dlatego też zrozumiale jest, że różni ludzie w różny sposób będą interpretować obsługę klienta.

  Obsługę klienta możemy postrzegać jako coś...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁĄCZENIE ANALIZ ABC i XYZ

  W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej.Materiały w polu XA powinny być traktowane ze szczególną starannością, z uwagi na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA XYZ

  W momencie gdy stosujemy analizę XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy:

  - grupa X (regularne zapotrzebowanie), czyli materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań, jak również wysoką dokładnością...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - WYDAWANIE TOWARÓW

  Polega na ich przygotowaniu do wydania oraz właściwym ich wydaniu odbiorcy lub przewoźnikowi. Przy ich wydawaniu jest ważne aby towary przyjete do magazynu najwcześniej były wydane w pierwszej kolejności. Przygotowanie ich do wydania z magzynu polega na: wyborze, skompletowaniu poszczególnych towarów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

  >

  W magazynach mogą być też również wykonywane czynności związane z PRZYGOTOWANIEM TOWARÓW DO SPRZEDAŻY, określane mianem PRZEROBU HANDLOWEGO TOWARÓW. Istotne znaczenie mają czynności zmierzające do utrzymania czystości w pomieszczeniach magazynowych.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry