Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wizerunek firmy

  Charakterystyka

  Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek firmy

  Charakterystyka

  Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja rozwoju koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie

  Początki (geneza) wprowadzenia koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie: lata 30 XX w Stanach Zjednoczonych Usprawniono procesy magazynowania, transportu wyrobów gotowych. W tych latach przedsiębiorstwa miały duże zapasy, budowano więc duże magazyny, hurtownie, zaczęto usprawniać procesy związane z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - Czas wyborów i decyzji...

  Eksport pośredni – najbardziej odpowiada on małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponoszą one wówczas znacznie niższe ryzyko handlowe i nie wymaga to od nich dużych nakładów pieniężnych. Międzynarodowy marketing i sprzedaż wykonywane są przez kogoś innego i firmy często nawet nie wiedzą, co się dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /4 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - Słów kilka o istocie dystrybucji...

  Różnorodność oraz duży dystans geograficzny pomiędzy rynkami powodują dostosowanie poszczególnych strategii marketingowych przedsiębiorstw międzynarodowych do lokalnych zwyczajów. Jednym ze znaczących elementów marketingu mix, który ulega dużemu zróżnicowaniu na tych rynkach, jest dystrybucja.Wybór...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej)

  - proces stały

  - wyspecjalizowanie stanowiska

  - niezawodność systemu

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /73

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki mające wpływ na strukturę systemu produkcyjnego

  - typ produkcji (ciągła aparaturowa, wielkoseryjna (w dużych partiach), w małych partiach, jednostkowa

  - struktura produkcyjna

  - rozmieszczenie stanowisk roboczych (niektórzy autorzy wiążą z tym przyporządkowanie magazynów)czynniki które trzeba wziąć pod uwagę aby zorganizować przepływ mater. I...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta - Wygoda

  Wygoda w inny sposób podkreśla, że poziomy obsługi logistycznej powinny być różne. Z punktu widzenia operacyjnej działalności logistycznej idealna byłaby sytuacja, gdyby jeden lub kilka standardowych poziomów obsługi można było zastosować do wszystkich klientów. W takim przypadku wystą¬piłaby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta - Komunikacja

  Dwie najważniejsze czynności logistyczne w realizacji zamówienia to prze¬kazywanie informacji o zamówieniu klienta do działu realizacji zamówień i faktyczny proces pobierania z magazynu zamówionych produktów. Zasto¬sowanie elektronicznej wymiany danych na etapie zbierania informacji dotyczących zamówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta - Niezawodność

  Dla niektórych klientów niezawodność dostawy może być ważniejsza niż czas jej realizacji. Klient może zminimalizować poziom zapasów, jeżeli do¬stawy będą regularne. Oznacza to, że klient, który ma 100-procentową pew¬ność, że cykl realizacji jego zamówień trwa zawsze 10 dni, może utrzymy¬wać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt

Do góry