Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LMBO

  LMBO - Leveraged Management Buy-Out

  Leveraged Management Buy-Out - tzw. wykup lewarowany przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską finansowany długiem.

  Jest to transakcja w wyniku której kadra menadżerska przedsiębiorstwa staję się właścicielem co najmniej 50% udziałów tego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

  Definicja

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest instytucją finansową podlegającą przepisom prawa spółdzielczego oraz odrębnym regulacjom przewidzianym w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Spółdzielcza kasa oszczędnościowa prowadzi działalność finansową...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instruktor rekreacji

  Charakterystyka

  „Instruktor – osoba instruująca kogoś, ucząca jakiś prawideł, udzielająca wskazówek objaśnień itp.” Tak wyjaśnia nam znaczenie słowa „instruktor” Słownik Języka Polskiego. Instruktor to osoba, która będzie naszym „guru” podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. To od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /5 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jidoka

  Charakterystyka

  Jidoka jest jednym z głównych filarów, na którym bazuje produkcyjny Toyoty. Proces ten odnosi się do możliwości zatrzymania linii produkcyjnej przez pracownika, bądź maszynę, w momencie pojawienia się problemów występujących podczas wytwarzania. Problemy te mogą być powiązane z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie funkcjonalne

  Charakterystyka

  Strategie funkcjonalne stanowią podstawę planowania strategicznego i skupiają się na pewnych sposobach podejścia określonego przedsiębiorstwa do jego głównych działań funkcjonalnych. Wśród nich można wyróżnić następujące strategie: marketingowa, finansowa, produkcyjna, dotycząca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

  Słowo organizacja jest pojęciem wieloznacznym. Podstawowe znaczenia to:

  odnoszące się do samego przedmiotu (firma jest organizacją), odnoszące się do cechy tego przedmiotu, atrybutowe (firma jest zorganizowana). Jako cecha, słowo organizacja ma zresztą szersze zastosowanie, np. "organizacja procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy Closed Loop MRP

  Charakterystyka

  System MRP Closed Loop (zamknięta pętla MRP) realizuje funkcje systemu MRP oraz dodatkowo pozwala na naliczanie i korygowanie działalności zależnie od sytuacji bieżącej, biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną w poszczególnych okresach oraz stan realizacji prac w stosunku do planu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry