Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce

  Jednym z najważniejszych zadań eurologistyki jest określenie zasad finansowania bieżących operacji zagranicznych.

  Do istotnych uwarunkowań strategii finansowania operacji zagranicznych zalicza się: ułatwienia w zakresie zawierania walutowych kontraktów terminowych, co  umożliwia redukcję ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój eurologistyki

  Powstanie wielkiego rynku europejskiego, dzięki powołaniu Unii Europejskiej, tworzy nowe zjawiska i wywołuje nowe tendencje w rozwoju logistyki. Przewiduje się, że do roku 2000 mogą nastąpić zmiany bezpośrednio rzutujące na rozwój procesów logistycznych, a mianowicie:

  około 40% wzrost międzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /6 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność makrologistyki

  Rozwijające się systemy logistyczne prowadzą do makroekonomicznych systemów o bardzo złożonych strukturach. Można przyjąć, makroekonomiczne systemy logistyczne składają się wzajemnie ze sobą sprzężonych mikroekonomicznych systemów logistycznych różnego typu. W skali gospodarki narodowej się takich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /9 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia tworzenia filii w innych krajach

  Wyraża się przez akwizycję i ekspansję. Akwizycja jako czynnik uzyskania przewagi minimalizuje koszty wejścia na rynek i stabilizuje powiązania w kanałach logistycznych..Strategia ta umożliwia eliminowanie kosztów transportu i obsługi ładunku, opłat celnych itp.Korzyści stosowania przedstawionych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia joint - ventures

  Często zwana bywa także strategią kompromisu pomiędzy strategią eksportową a licencyjną. Strategia ta związana jest z dużym ryzykiem i mniejszą elastycznością na zmiany otoczenia. Jest ona korzystna głównie w następujących przypadkach:

  a) gdy niemożliwe jest egzekwowanie od krajowych partnerów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia licencyjna

  W międzynarodowym kanale logistycznym polega na tym, że firma jako licencjodawca w jednym kraju, wyraża zgodę na dopuszczenie firmy z innego kraju (licencjobiorca) do korzystania z technologii pro¬dukcji, know-how, a także, innych form działalności prowadzonych przez licencjodawcę. Zaletą lej formy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subemisja usługowa

  Charakterystyka

  Subemisja usługowa polega na tym, iż podmiot lub podmioty tworzące konsorcjum emisyjne nabywają emitowane papiery wartościowe na masę własną , podejmując ryzyko ekonomiczne związane z emisją , a następnie proponują ich nabycie w publicznej ofercie zgodnie z warunkami zawartymi w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda wewnętrznych ratingów

  Charakterystyka

  Metoda wewnętrznych ratingów (ang. Internal Ratings-Based Approach - IRB) stanowi obok metody standardowej jedną z dwóch metod, jakie banki mogą stosować do oceny rozmiarów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej. O ile jednak w metodzie standardowej pomiaru ryzyka kredytowego waga...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia eksportowa

  To najczęściej stosowaną w świecie strategią wejścia na międzynarodowe rynki jest. Strategia ta wymaga od menedżera - logistyka, co najmniej orientacyjnej wiedzy o rynkach zagranicznych, systemach dystrybucji, brokerach i aktualnie obowiązujących przepisach celnych.

  Stosowanie strategii eksportowej w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych

  Niezależnie od rodzaju stosowanej strategii, organizacja kanału logistycznego, w większości rozwiązań w tym zakresie, jest taka sama.

  Wyróżnia się cztery podstawowe strategie międzynarodowych kanałów logistycznych:

  1) eksportowa,

  2) licencyjna,

  3) joint-ventures,

  4) tworzenie filii w innych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry