Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymagania eurologistyki wobec Polski

  Wyszczególnienie Wymagania

  obecne, Przyszłościowe

  Infrastruktura transportowa Przekształcenia własnościowe

  Przejścia graniczne

  Doinwestowanie transportu Modernizacja środków transportu

  Przebudowa dróg

  Unowocześnienie taryf

  Transport kombinowany

  Centra dystrybucyjne Lokalizacja centrów

  Łańcuchy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /6 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania logistyki wobec Polski

  W Polsce następuje szereg przeobrażeń gospodarczych, które spowodowane są ciągłym procesem cywilizacyjnym. W przechodzeniu od narodowych do ponadnarodowych ram prawnych, w pierwszej kolejności muszą się znaleźć zagadnienia transportowe.

  Przedstawione poniżej zestawienie problematyki przygotowań do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Reinwestycje

  Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczno-polityczną niektórych państw może dojść do sytuacji, w której nastąpi zablokowanie funduszy partnera w kanale eurologistycznym.W takim przypadku najlepszym wyjściem są reinwestycje, czyli ulokowanie tych funduszy w inwestycjach rzeczowych, bezpośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Przyspieszenie i opóźnienie płatności

  Często wykorzystywanym w eurologistyce systemem przepływu środków finansowych jest przyspieszanie lub opóźnianie płatności z tytułu produkcji i dystrybucji przemieszczanych w kanale logistycznym produktów.

  Istota tej metody głównie sprowadza się do modyfikowania warunków kredytowania zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Ceny transferowe

  Ceny transferowe są ustalane pomiędzy partnerami kanałów logistycznych, zwłaszcza między filiami a centralą (główną firmą). Takie izolowanie cen transferowych od kontroli rynku jest możliwe w eurologistyce głównie w odniesieniu do produktów nowych, wprowadzonych na rynek o szczególnym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Kredyt bankowy towarowy

  Powszechnie stosowaną formą krótkookresowego finansowania operacji bieżących są kredyty bankowe towarowe charakteryzujące się łatwą techniką rozliczeń, dostępne jednak dla tych firm, które posiadają w banku swój rachunek bieżący.

  Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje kredytu bankowego:

  • kredyt...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Kredyt rewolwingowy

  Odmianą linii kredytowej jest kredyt rewolwingowy, którego istotą jest możliwość odnowienia kredytu, po wygaśnięciu umowy linii kredytowej na warunkach pierwotnej umowy kredytowej. Kredyt rewolwingowy jest potrzebny zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z eurologistyką short-term (doraźną), tzn. wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Linia kredytowa

  Duże i znane na rynku europejskie firmy, które często przemieszczają swoje produkty w eurokanałach, mogą ubiegać się o otwarcie linii kredytowych. Otwarcie takiej linii oznacza, że finansowanie działalności firmy następuje w granicach limitów, w okresie zawartej urnowy, dla następujących regularnie po...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Euroweksle

  Innym sposobem regulowania płatności w kanałach eurologistycznych są euroweksle handlowe emitowane przez wielkie firmy europejskie i denominowane w dolarach amerykańskich. Nazwa euroweksle oznacza, że weksle te są wystawiane poza granicami kraju, którego walutę denominują, a także zabezpieczają zapłatę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse w eurologistyce - Weksle handlowe

  Jedną z używanych w Europie form zagranicznego obrotu pieniężnego są weksle handlowe własne, wykorzystywane do płatności bieżących na bazie dyskonta. Ten sposób finansowania pozabankowego jest wykorzystywany zwłaszcza przez duże, znane na rynku firmy międzynarodowe, a także zagraniczne filie tych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry