Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka targowa

  Chatakterystyka

  Wystawy, określane także jako targi, są miejscem sprzedaży produktów i usług dla ogółu klientów (targi konsumenckie) lub przedstawicieli określonej branży (targi handlowe). Są one miejscem spotkań wystawców, przedstawicieli różnych organizacji, odwiedzających oraz przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek kapitałowy

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy jest to to część finansowy|rynku finansowego, która obejmuje transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio- i długoterminowy). Takie operacje mogą polegać na:

  udzielaniu przez komercyjny|banki komercyjne kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet

  Charakterystyka

  Budżet - zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu czasu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Warszawa 2007 s.82

  Budżet państwa

  Budżet państwa jest to plan wydatków i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja samorządowa

  Pojęcie administracji

  Pojęcie administracji można zdefiniować pod względem organizacyjnym, materialnym oraz formalnym. Z pierwszego punktu widzenia jest to ogół podmiotów administracji, z materialnego - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zaś z formalnego - cała...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /11 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ERP (Enterprise Resource Planning)

  ERP to kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). ERP jest uważane za specyfikację lat dziewięćdziesiątych. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki

  Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

  Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Outsourcing”

  „Outsourcing” jest to strategia polegająca na zlecaniu usług logistycznych na zewnątrz, jednocześnie rezygnując z własnych struktur logistycznych.W panującej obecnie sytuacji przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, by koncentrować się przede wszystkim na dziedzinach, które są domeną ich działania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 832

  praca w formacie txt

Do góry