Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

  Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do tego, aby móc efektywnie podejmować określonego typu wyzwania społeczne. TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999). U osób, u których stwierdza się znaczne deficyty umiejętności społecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

  Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego

  Lęk społeczny i zahamowania interpersonalne mają wielorakie uwarunkowania. W związku z tym żadna pojedyncza technika redukcji lęku społecznego nie jest odpowiednia dla wszystkich osób cierpiących z powodu nadmiernej lękliwości społecznej. Dla skutecznego przezwyciężenia lęku społecznego duże...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja społecznej ekspozycji (SSE)

  Sytuacje społecznej ekspozycji (SSE) to sytuacje, w których jednostka jest obiektem uwagi i potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób (Matczak, 2001; Tyszkowa, 1977). Przykładami SSE są publiczne wystąpienia (referaty, konferencje itp.), praca w grupie (praca zespołowa, w tym burze mózgów), prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lęk społeczny i nieśmiałość

  Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /7 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regulujące ruch turystyczny

  Wprowadzenie

  Polityka turystyczna ma na celu określenie celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych dotyczących rozwoju turystyki, dążenie do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie uprawiania turystyki, racjonalne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /7 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie monopolistyczne

  Charakterystyka

  Porozumienia monopolistyczne to zachowanie się przedsiębiorstw lub ich związków, które podejmowane jest w celu ograniczenia konkurencji na rynku. Mają na celu uniknięcie walki konkurencyjnej i maksymalizację zysku.

  Czynniki wspierające

  Czynniki wspierające skłonność do zawierania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt

Do góry