Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TĘŻYCZKA

  Choroba pojawiająca się przy niedoborach parathormonu. Zbyt niskie ilości tego hormonu powodują obniżenie poziomu wapnia w krwi i podwyższenie zawartości fosforu. Objawami są drgawki i silne skurcze mięśni kończyn powstające wskutek zachwiania równowagi jonów Ca2+ w mięśniach poprzecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORF

  Warstwa organicznych szczątków mchów, paprotników i nasiennych będących w początkowym etapie rozkładu. Torf powstaje w warunkach bardzo niewielkiego dostępu tlenu i znacznego uwodnienia, co ogranicza szybki rozkład tkanek roślinnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA

  Zespół komórek, o podobnym pochodzeniu (z tego samego listka zarodkowego, por. histogeneza), budowie (morfologii) wraz z otaczającą go macierzą międzykomórkową, przystosowany do pełnienia określonych funkcji fizjologicznych. Tworzą narządy oraz układy funkcjonalne. Wykształcane przez zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘCZÓWKA

  Jeden z elementów narządu zmysłu wzroku - oka, należy do przedniej części warstwy naczyniowej gałki ocznej.

  Jest to zabarwiony na brązowo, niebiesko lub zielono pierścień zbudowany z mięśni gładkich. Wewnątrz tęczówki znajduje się źrenica - przeźroczysty otwór .przez który światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA EWOLUCJI

  Teoria stworzona przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego,

  Darwin w swoim dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘPE KOŃCE

  Powstające w miejscu przecięcia cząsteczki DNA. (kwasu deoksyrybonukleino wego) enzymem restrykcyjnym (restryktazą) końcowe odcinki nukleotydowe, charakteryzujące się tym, że ostatnie nukleotydy obu nici DNA (wystę pujące zarówno przy końcu 3’ jak i 5’) ułożone są bezpośrednio jeden nad drugim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA

  Zakłada, że powstanie organów roślin wyższych (mszaków, paprotników, nasiennych) odbyło się na drodze przekształceń telomów, W procesie przewyższania jeden z telomów rósł szybciej i przejmował funkcje łodygi (pędu osiowego). Boczne telomy rozgałęziały się i układały na jednej płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE

  Naczynia krwionośne, prowadzące do tkanek i narządów krew w lewej komory serca. Dostarczają do wszystkich komórek niezbędne substancje odżywcze i tlen (obieg duży) oraz prowadzą krew odtlenowaną - z serca do płuc (obieg mały). Wśród nich wyróżniamy: tętnice sprężyste, mięśniowe, mieszane i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  Zdolność organizmów zwierzęcych do utrzymywania określonej temperatury ciała pomimo zmian temperatury otoczenia. Termoregulacja najlepiej rozwinięta jest u zwierząt stałocieplnych. Jeżeli organizm poddawany jest działaniu niskich temperatur, to następuje zwężenie naczyń krwionośnych skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERYTORIALIZM

  Specyficzne zachowania zwierząt wykazywane na własnym terytorium. Zwierzęta czynnie bronią określonego terenu (areał osobniczy) przed innym osobnikami z ich gatunku, z wyjątkiem swoich partnerów, jeśli żyją parami.

  Terytorium jest najczęściej oznakowane specyficznymi substancjami zapachowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry