Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spór wokół teorii reprezentacji poznawczych: wiedzy deklaratywnej i proceduralnej

  Czy nasza wiedza jest wiedzą tylko o rzeczach? Ten rodzaj wiedzy nazywany jest wiedzą deklaratywną. Czy też ta nasza wiedza o świecie, w związku z tym pamięć ma działaniowy, dotyczy pewnych procedur. Ta pierwsza wiedza to wiedza czysto teoretyczno – rzeczową badaną w tych modelach deklaratywnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje schematowe

  Wielki spór dotyczący tego jak nasz umysł działa, czy odwzorowuje wiernie rzeczywistość, skłonił psychologów do przyjęcia takiej oto tezy zgodnej z wieloma rozwiązaniami filozoficznymi, które nazywają się np. konwencjonalizmem w epistemologii. Powiadają, że nauka nie oddaje prawdy o świecie ale...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja G. KELLY’EGO konstruktów osobistych

  G. KELLY opublikował w 55r. książkę p.t.: „Psychologia konstruktów osobistych”. Właściwie od KELLEGO zaczęła się cała psychologia poznawcza. KELLY mówi tak: żeby zrozumieć człowieka musimy przyjąć że między człowiekiem a badaczem i naukowcem właściwie nie ma wielkiej różnicy, bowiem każdy z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje paradygmatu poznawczego w psychologii

  Psychologowie od dawna interesują się badaniem rozwoju procesów poznawczych. Istnieje pewien brak ciągłości pomiędzy procesami poznawczymi u dzieci i u dorosłych. Dzieci zaczynają życie jako naiwni realiści przyjmując pozory za dobrą monetę. Według PIAGETA, rozwój poznawczy zachodzi wtedy, gdy dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model psychologii poznawczej

  Termin „poznanie” oznacza proces poznawania w najszerszym sensie, obejmującym percepcje, pamięć, ocenianie, mowę itd. Lecz odnosi się on również do wyniku czy wytworu aktu poznawania. Koniecznym warunkiem wszechstronnego rozwoju intelektualnego jest uwolnienie się procesu konceptualizacji od jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja - Cele oddziaływania psychologicznego

  1. wyjaśnienie choroby (psychoedukacja to zawsze początek procesu terapii; osoba ma prawo wiedzieć co terapeuta spostrzega, widzi i rozumowanie własne ma stać się częścią rozumowania pacjenta)  

  2. informacja o sposobach i przebiegu leczenia (pacjent ma prawo wiedzieć na czym będzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

  Czy środowisko może być tym, co wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych? Wiemy doskonale, że środowisko wpływa nie tylko na rozwój ząb. psychicznych ,ale także na inne zaburzenia (emocjonalne, zdrowia). Kiedy mówimy o chorobach cywilizacyjnych to co mamy na myśli? Konkretne środowisko, w którym znalazł...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany maniakalne i depresyjne

  Stany depresyjne występują często na przemian ze stanami maniakalnymi. Są to głównie zaburzenia nastroju, choć występuj ą tu charakterystyczne rysy zachowania społecznego. Dlaczego ? Dlatego, że osoby o takim usposobieniu funkcjonują społecznie nie najlepiej. Niektórzy pacjenci są maniakalni lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O depresji - prawd kilka

  1. 50% pacjentów leczonych z powodu depresji jest leczonych przez lekarzy opieki podstawowej (dane z 1996r.)  

  2. ścisłe przestrzegania zaleceń farmakologicznych jest absolutnie niezbędnym warunkiem skutecznej terapii (dane z 1995r.

  3. ponad 70% pacjentów doświadczających w trakcie terapii zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia depresji wg. teorii uczenia się

  - deprywacja (niedobór bodźców wzmacniających) - uczymy się poprzez wzmacnianie naśladowanie, warunkowanie

  - straty (utrata bodźców wzmacniających)

  - zobojętnienie i niezdolność przeżywania przyjemności - depresja jest konsekwencją tego ,źe człowiek nie doświadcza takich sympatycznych przeżyć jak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry