Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rola powtórzeń – prawo częstości Heurystyki

  Heurystyki:

  a) jeśli uczymy się materiału z pewnymi powtórzeniami nie w sposób skompasowany to po pierwsze: nie należy uczyć się materiałów obszernych w sposób skompasowany, jeśli mamy bardzo dużo tekstu nie należy uczyć go się za jednym podejściem a należy robić przerwy.

  b) po drugie: im...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki działające w trakcie uczenia się

  Są dwa sposoby uczenia się albo w sposób skomasowany albo z przerwami. Uczenie się skomasowane generalnie jest dobre wtedy gdy materiał nie jest za długi i jest dostępny nam poznawczo, innymi słowy rozumiemy ten materiał. Kiedy materiał jest bardzo długi musimy uczyć się z przerwami ze względu na pewne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się reakcji złożonych i nabywanie wiedzy

  Przyswajanie czynności złożonych polega wedle teorii behawiorystycznych na tworzenie się łańcuchów nawykowych, a łączenie poszczególnych ogniw takiego łańcucha sprowadza się do wykorzystywania wzmocnień wtórnych i metod przybliżeń. Wiele koncepcji tzw. neobehawiorystycznych (np.: teoria Hulla)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schematy warunkowania klasycznego i instrumentalnego

  Porównanie obu rodzajów warunkowania:

  a) W warunkowaniu klasycznym reakcja warunkowa jest związana z reakcją bezwarunkową. Reakcja warunkowa nigdy nie jest równa pod względem siły czy wielkości reakcji bezwarunkowej, ale jest tego samego rodzaju. Natomiast reakcja instrumentalna jest różna od reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się poprzez bezpośrednie kojarzenie S – R a uczenie poznawcze

  Bodziec, który regularnie wywołuje daną reakcję jeszcze przed uczeniem się, nosi nazwę bodźca bezwarunkowego (Sb). Bodziec obojętny, który wielokrotnie występuje tuż przed pojawieniem się bodźca bezwarunkowego, uzyskuje zdolność wywoływania tej reakcji stając się w ten sposób bodźcem warunkowym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna a habituacja

  Polega ono na stopniowym zaniku reakcji na powtarzające się pobudzenia zewnętrzne o średniej sile. Habituacja różni się od zmęczenia tym, że może występować w stosunku do bodźców pojawiających się bardzo rzadko. Jako przykład habituacji możemy też wymienić wygaszanie reakcji orientacyjnej która...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje uczenia się

  Przyjmując, że uczenie się przejawia się w zmianach zachowania J. Altman (1970) wyróżnia trzy rodzaje zachowań:

  a) zachowania o sztywnym programie morfogenetycznym, które nie ulegają żadnym modyfikacją pod wpływem nowych doświadczeń.

  b) zachowania o dającym się modyfikować programie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się jako ujawnianie w zachowaniu nowego doświadczenia

  Stefan Baley traktuje uczenie jako proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń. Takie ujęcie przewiduje możliwość uczenia się w każdej dziedzinie zachowania ludzkiego. Uczenie się zakłada konieczność istnienia pamięci czyli zdolności funkcjonalnej układu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria podwójnego kodowania PAIVO

  Powstała pewna koncepcja tzw. koncepcja podwójnego kodowania, którą opracował PAIVIO. Zastanawiał się czy między dwoma systemami reprezentacji mogą zachodzić jakieś relacje i przejścia. Jeden oparty na sądach dysponuje czymś co nazywamy logo genami, a więc pewne abstrakcyjne pojęcia jakiś obiektów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych

  Możemy mówić o reprezentacjach opartych o sądy (model propozycjonalny). Możemy również mówić o pewnym innym modelu reprezentacji opartym na obrazach, albo modelem analogowym. Ten spór o wyobraźnię trwa od czasów starożytnych, bowiem Arystoteles powiedział, że wyobrażenia są głównym nośnikiem procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt

Do góry