Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elaboratywność przetwarzania

  Zakres zapamiętania zależy nie tylko od tego, ile czasu elementy były ćwiczone, ale także od sposobu, w jaki były one ćwiczone. Sam kontakt z materiałem nie gwarantuje nauczenia się go. Zgodnie z koncepcją Ciarka i Lockharta pamiętanie poprawia się pod warunkiem, że informacja jest przetwarzana na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne a środowisko

  Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) to rodzaj uczenia się neuronalnego i zdaje się być powiązane z behawioralnymi miarami uczenia się. Gdy drogi neuronalne są stymulowane prądem o wysokiej częstotliwości, wrażliwość komórek na późniejsze stymulowanie wzdłuż danej drogi wzrasta. Aktywacja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzanie i warunkowanie

  Jest prawdopodobne, że ćwiczenie w eksperymencie warunkowania kontroluje coś więcej niż tylko siłę zapisu pamięciowego. Czyli im częściej bodziec bezwarunkowy następuje po bodźcu warunkowym, tym bardziej prawdopodobne, że występuje między nimi związek przyczynowy. Szybkość reagowania w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potęgowe prawo uczenia

  Zamiast dni ćwiczenia i czasu reakcji możemy uwzględnić powiązanie logarytmów dni uczenia i logarytmów rozpoznawania. Logarytm zmniejsza różnicę między dużymi liczbami, np. różnica między 25 i 30 dniami jest o wiele mniejsza niż różnica między 5 dniami i 1 dniem. Występuje prawie liniowa zależność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIE I SILA ŚLADU

  W jednym z eksperymentów ( J.R. Anderson,1981) przedstawiano badanym 20 par skojarzeń typu „pies-3”. Badani uczyli się tych par tak, aby przypomnieć sobie cyfrę 3, gdy pojawi się słowo pies. Listę par prezentowano siedmiokrotnie. Okazało się, że w miarę ćwiczenia poprawiało się znacznie odtwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocje w sporcie

  Emocje jakie występują w sporcie możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy jest to etap emocji przedstartowych. Badając przebieg napięcia emocjonalnego, związanego z udziałem w rywalizacji sportowej stwierdzono, że proces emocjonalny rozpoczyna się w momencie uświadomienia sobie uczestnictwa w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

  Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność koncentracji uwagi w różnych dyscyplinach sportu

  Uwaga jest to proces psychiczny polegający na szczególnej koncentracji czynności poznawczych na określonym przedmiocie (zadaniu) lub dokładniejszym uświadomieniu sobie działających bodźców. [Strelau 2000]. Źródłem uwagi w sytuacjach sportowych mogą być bodźce, które wyróżniają się nagłością...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /4 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizualizacja i rola wyobrażeń w sporcie

  Spośród trzech głównych elementów przygotowania zawodnika do startu: fizycznego, technicznego i psychicznego, tylko ten ostatni tłumaczy w sposób statystycznie istotny zajęte miejsce w rankingu." [Krawczyński 1993] Wskazuje to na wagę przygotowania psychicznego w sporcie. Nie oznacza to jednak, że z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie

  Rozpatrując ten temat powinniśmy się najpierw zastanowić co to jest psychologia sportu i czy ma ona jakikolwiek wpływ na to czy będziemy dobrymi sportowcami, czy nasi uczniowie chętniej będą chodzili na lekcje wychowania fizycznego.

  W roku 1996 Europejska Federacja Psychologii Sportu (Europen Federation...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /5 469

  praca w formacie txt

Do góry