Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reprezentacja pamięciowa u innych gatunków

  Istnieją dowody, że zwierzęta kodują informacje we wzorce seryjne i przestrzenne a także, że potrafią identyfikować znaczenie obrazów niezależnie od dokładnych szczegółów fizycznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja katastroficzna

  Uczenie się nowych elementów często nakłada się i niszczy powiązania kodujące stare elementy. Reprezentacje zlokalizowane nie mają poważnych problemów interferencją katastroficzną, gdyż każdy zapis jest reprezentowany oddzielnie i jeden nie może nakładać się na drugi.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacje wiedzy rozproszone a reprezentacje zlokalizowane

  Reprezentacje zlokalizowane, czyli jeden zapis koduje dany element. Jeśli potraktować tan pogląd dosłownie to daje on podstawę do przypuszczenia, że istnieje pojedynczy neuron w mózgu, który odpowiada danemu elementowi. Jednak eksperymenty nie potwierdziły tej hipotezy. Podstawowe twierdzenie zwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zapamiętywania tekstów Kintscha

  Kintsch stworzył teorię pamięci zdań. Według niego materiał znaczeniowy jest magazynowany w postaci zapisów pamięciowych zwanych sądami. Jest to najmniejsza jednostka wiedzy, która może pełnić funkcję oddzielnego twierdzenia; jednostka, o której można orzekać czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wyobrażeń wzrokowych

  Możemy usprawnić pamiętanie materiału werbalnego przez konstruowanie obrazów wzrokowych, tego, co ma być zapamiętane. Wyobrażenia wzrokowe mogą być dziwaczne (np. pies jadący na rowerze) lub bardziej typowe (pies goniący dziecko jadące na rowerze), obraz może zawierać przedmioty wchodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTACJA WIEDZY

  Postać, w jakiej informacja jest reprezentowana, może mieć znaczący wpływ na przypominanie.

  Porcjowanie- ludzie mają tendencję, aby magazynować ok. 3 elementów w każdym zapisie.

  W badaniach nad zapamiętaniem ciągów liter wykazano, że ludzie dzielą ciąg na kilka grup (chunk = porcja). Jeżeli litery...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje dla edukacji

  To jak uczymy się danego materiału, ma ważne konsekwencje dla zakresu zapamiętanego materiału. Na przykład program uczenia(metoda PQ4R) zaleca wstępny przegląd, pytanie, czytanie, zastanawianie się, recytowanie i ponowne przeglądanie.

  Formułowanie pytań i odpowiadanie na nie stanowią skuteczne metody...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się zamierzone a niezamierzone

  Mandler a później Hyde i Jenkins w swych badaniach ukazali silny efekt sposobu przetwarzania, natomiast wpływ zamiaru zapamiętania właściwie okazał się żaden.

  Pamięć koduje doświadczenia danej osoby, niezależnie od tego, czy ma ona zamiar je zapamiętać, czy nie.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między elaboracją a siłą

  Siła i elaboracja stanowią dwa różne aspekty pamięci, i oba mogą przyczynić się do poprawy osiągnięć pamięciowych.

  Siła zakłada zakodowanie konkretnego zapisu pamięciowego, natomiast elaboracja tworzy dodatkowe zapisy pomagające w odnajdywaniu pierwotnego zapisu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt generowania

  Uwzględnienie znaczenia podwyższa pamiętanie bodźców. W badaniach wykazano wyższość przetwarzania semantycznego jednak równie wysokie korzyści wynikają z generowania elementów. Efekt generowania odnosi się do lepszego pamiętania materiałów, które badani sami generują(np. lepsze rozpoznawanie rymów)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry