Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZALEŻNOŚĆ PRZECHOWYWANIA OD ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ W CZASIE

  - Rozłożenie powtórzeń w czasie wpływa na funkcje przechowywania.

  - Badanie Keppel

  * badał wpływ rozłożenia powtórzeń na przechowywanie par skojarzeń.

  * Badani uczyli się 8 razy dziennie lub 2 razy przez 4 dni par skojarzeń.

  * Badani uzyskali nieco lepsze efekty przy uczeniu się skomasowanym, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

  Pamięć nie jest tak prosta jak zakłada równanie siły.

  Kłopoty sprawia przetwarzanie elabotartywne (roz.6)

  Problem też z odstępami czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej inf.

  Badanie Glenberga-

  zastosował ciągłą procedurę par skojarzeń. Badanym prezentowano...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

  Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

  Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

  Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

  Materiały o różnym poziomie wyuczenia zapamiętywane są w takim samym tempie.

  Równanie pozwalające uchwycić związek pomiędzy ćwiczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZANIKANIE: POTĘGOWE PRWO ZAPOMINANIA

  Funkcja zapominania podobnie jak funkcja uczenia się wykazuje ujemne przyspieszenie. F.u. coraz więcej ćwiczeń→ coraz mniejsze zyski, F. z. coraz dłuższe odroczenie→ coraz mniejsze straty.

  Funkcja przechowywania (związek liniowy między 2 skalami logarytmicznymi: skali osiągnięć i skali...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

  Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

  Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

  Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

  Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

  3 hipotezy dotyczące zapominania:

  Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMI

  Project Management Institute, podobnie jak IPMA, jest organizacja zrzeszającą profesjonalistów z dziedziny Project Management. Obecnie skupia ona ponad 200 000 członków, reprezentujących 125 państw z całego świata, na terenie których, ulokowanych jest ponad 240 oddziałów. Jednym z nich jest PMI Warsaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania aplikacji informatycznych

  Cele procesu

  Cele główne:

  Stworzenie projektu aplikacji informatycznej Uwzględnienie w projekcie wymagań i oczekiwań użytkownika Zachowanie równowagi pomiędzy przewidywanymi kosztami a dostępnym budżetem

  Cele pośrednie:

  Dążenie do skrócenia czasu wykonywania poszczególnych etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /7 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć sekwencyjna u gołębi

  Choć gołębie tak jak ludzie wykazują zdolność zapamiętywania porządków seryjnych istnieją pewne różnice. Ludzka pamięć sekwencji podlega w dużej mierze mediacji werbalnej, np. poprzez powtarzanie sekwencji liter. Ludzie ujawniają również gradient dokładności przy reprodukowaniu sekwencji trzech...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt

Do góry