Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

  -semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

  -encyklopedia, prawa ogólne

  -epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

  - znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY PAMIĘCI

  Pamięć dlugotrwała przechowuje inf. sensoryczną + generatywną wewnętrznie ( myśli twórcze, opinie, wartości)

  Magazynowana jest ta wiedza na dwa sposoby

  -pamięć proceduralna(czynności, f. pełnią okolice podkorowe- ewolucyjnie starsza część mózgu)

  -p. deklaratywna ( wymaga świadomego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Teoria generowania – rozpoznawania

  W swobodnym odtwarzaniu zakłada, że badani stosują różne strategie dla generowania słów, a następnie próbują rozpoznać słowa, które wygenerowali. (za każdym razem dokonywali oceny rozpoznawczej, aby stwierdzić, czy jest to słowo, którego uczyli się)

  a) mnemoniczne strategie odtwarzania

  metoda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

  (reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego

  Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji

  W pamięci list test...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

  1. Układ nerwowy

  a) Układ nerwowy to:

  - ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

  - obwodowy układ nerwowy :

  * to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

  * nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

  b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

  c) Ludzki mózg:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

  - Istnieją dwa rodzaje pamięci: krótkotrwała i długotrwała

  - Sposobem na utrzymanie info jest powtarzanie materiału w pamięci krótkotrwałej

  - Już Broadbent opisał różnice między tymi 2 typami pamięci, a Atkinson i Shifrrin dokonali ich krystalizacji w ścisłą teorię

  - Jednym z paradygmatów jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Uniwersalny Rozwiązywacz Problemów A. Newella i H. Simona

  - Podstawę stanowi symulacja komputerowa  (początek sztucznej inteligencji)

  - Ustanowili nową def rygoru, która zmieniła sposób teoretyzowania

  - Symulacja komputerowa może wykorzystywać możliwości komputera aby wyprowadzić predykcje z teorii naukowych. Pozwoliły one na badanie złożoności

  - Wiele...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - B.F. Skinner

  - Radykalny Behawiorysta

  - Walden Two, Beyond Freudom and Dignity, Werbal Behaviour

  - Nazwał warunkowanie instrumentalne sprawczym. Zwierzaki emitują R w niektórych sytuacjach bez żadnego widocznego B, który by je kontrolował – to są R sprawcze

  - Skrzynka Skinnera

  - Nie uznaje powiązania B-R, ale uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

  - Krytyk, ale behawiorysta

  - Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

  - 2 eksperymenty

  - eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

  *Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

  * Neohulliści:

  - A. Amsel

  - F. Logan

  - N. Miller

  - O.H. Mowrer

  - K. Spence

  - A. Wagner

  * Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

  * Teoria: E =...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt

Do góry