Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Specyficzne zjawiska występujące w pamięci autobiograficznej

  - Efekt względnej świeżości. Efekt względnej świeżości” polega na tym, że gros naszych wspomnień to wspomnienia z ostatniego roku. Kiedy prosi się ludzi o swobodne przypominanie wydarzeń z własnej przeszłości, to informacje na temat zdarzeń z ostatniego roku stanowią od jednej trzeciej do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe metody służące do badania pamięci autobiograficznej

  - Metoda swobodnych skojarzeń Galtona (1883). Podaje się słowo-hasło prosząc o swobodne skojarzenia, które następnie są wykorzystywane do wydobycia specyficznego wspomnienia autobiograficznego.

  - Metoda kierowanych skojarzeń Crowitza i Shiffmana (1974). Odmiana metody Galtona, w której badany otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

  Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

  Pamięć zdarzeń ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć autobiograficzna a doświadczenie życiowe

  - Pamięć autobiograficzna jest pamięcią induywidualnych doświadczeń życiowych

  - Jest to pamięć deklaratywna

  - Pojęcie doświadczenia życiowego jest szersze, ponieważ obejmuje elementy deklaratywne i niedeklaratywne.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kody pamięciowe

  Informacje zawarte w pamięci rzadko stanowią odbicie rzeczywistych cech przedmiotu.

  Pamięć wykorzystuje 3 rodzaje kodów:

  kody sensoryczne, ściśle związane z modalnością zmysłową: przykład - eksperymenty nad pamięcią ultrakrótką;

  kody nominalno-werbalne, związane z aktywnością werbalną i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy typowe dla procesów automatycznych

  Ześlizg: rozpoczęcie czynności rutynowej powoduje ześlizg i kontrolę przejmują procesy automatyczne (piżama Jamesa).

  Ominięcia: przerwanie czynności rutynowej powoduje pominięcie pozostałych faz.

  Perseweracje: powtarzanie części lub całości procedury.

  Błąd opisu: wewnętrzny opis planowanego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dystraktorów

  Dystraktory analizowane w badaniach nad uwagą selektywną możemy podzielić na 4 grupy

  Neisser krytykuje wszystkie formy teorii filtra - a więc teorie selekcji. Powiada, że nie jesteśmy filtrem, ale jako świadome osoby wybieramy to, na czym skoncentrujemy uwagę. Kierujemy zatem procesem pobierania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy uwagi selektywnej

  Skanning percepcyjny - przeszukiwanie pola uwagi w celu wykrycia określonych bodźców. Dystraktory utrudniają wykrycie bodźców poszukiwanych. „Figury ukryte w tle” są przykładem maskującego działania dystraktorów. Skanning percepcyjny musi być np. bardzo dokładny u zbieraczy grzybów, toteż przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modyfikacja modelu filtra - koncepcja Treisman (1960)

  Pierwsze wyniki

  Badani w uchu nieśledzonym wykrywali tylko właściwości fizyczne komunikatu (płeć mówcy, ton głosu).

  Nie potrafili wykryć znaczenia komunikatu ani też tego, że w pewnym momencie  w komunikacie następowała zmiana języka (np. z angielskiego na niemiecki).

  Treisman ujawniła, że ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria uwagi selektywnej (Broadbent, 1958)

  Informacje, które zostają przepuszczone przez filtr uwagowy, blokują całkowicie drogę innym informacjom, czyli potrafimy odbierać informacje tylko z jednego kanału (prawego lub lewego ucha czy z lewego lub prawego pola widzenia).Dane empiryczne potwierdzające ten model pochodziły początkowo z badań...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry