Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główne metody badania myślenia

  Metody symulacyjne. Sprawdza się, czy komputer rozwiązuje różne zadania podobnie jak człowiek. Jeśli nie, modyfikuje się program tak długo, dopóki nie wykryje się zadowalającej odpowiedniości. Typowym przykładem są programy komputerowe grające w szachy. Charakterystyczne jest to, że znacznie łatwiej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko obrazowe

  Człowiek potrafi tworzyć obrazy niedostępnych w danym momencie obiektów w świadomości.

  Obrazy te mają charakter analogowy i holistyczny, ale są mniej wyraziste w porównaniu ze spostrzeżeniami..

  Mają pewną wielkość i położenie w przestrzeni oraz przyjmują pewną pozycję.

  Kosslyn początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wyobrażeń

  Zaprponowano dwa niezależne sposoby klasyfikowania wyobrażeń:

  Podział oparty na kryterium introspekcyjnym:

  - wyobrażenia odtwórcze - forma obrazów pamięciowych

  - wyobrażenia twórcze

       * „składanki (pegaz, centaur, sfinks, syrena - nie mylić z samochodem)

       * „czyste” wyobrażenia twórcze -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia jako okno do badania reprezentacji

  Badania nad wyobraźnią były podstawą do określania podstawowych właściwości reprezentacji umysłowych. Opracowano takie techniki badania wyobrażeń, które pozwalały uwolnić się od niedogodności związanych z wykorzystywaniem introspekcji jako metody badawczej.

  Metody te pozwalają w sposób obiektywny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia a wyobrażenia. Wyobraźnia to

  Jest to zdolność do intencjonalnego generowania wyobrażeń.

  Występuje prawdopodobnie tylko u ludzi, natomiast u zwierząt występują jedynie wyobrażenia.

  Jest przykładem przetwarzania top-down, czyli od góry do dołu.

  W przeciwieństwie do pamięci wzrokowej (wyobrażenia odtwórcze) może generować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobrażenia u zwierząt

  Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć zależna od stanu

  Proust - „Pamięć i intelekt”

  Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

  Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci. Pojawia się zjawisko selektywnego kodowania. Selektywne kodowanie może dokonywać się na poziomie deklaratywnym lub niedeklaratywnym (kodowanie pobudzenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany pamięci pod wpływem traumy

  Amnezja lub hipomnezja (brak pamięci lub osłabienie pamięci)

  przejściowa - informacje tracone są tylko na pewien czas, a potem jednostka uzyskuje do nich dostęp

  trwała - jednostka traci pewne informacje na trwale.

  Hipermnezja - powtarzające się nawroty wspomnień zdarzenia traumatycznego powodujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a emocje

  Na pamięć wpływają zarówno emocje silne, które niekiedy są związane ze zdarzeniami traumatycznymi, jak też emocje o mniejszej sile. Poniżej przytoczymy definicję traumy oraz omówimy zmiany pamięci pod wpływem traumy.

  Według DSM IV traumą jest "...zdarzenie lub zdarzenia obejmujące faktyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry