Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TRAWIENIEC

  Ostatnia część żołądka przeżuwaczy. Ściany trawieńca zawierają gruczoły żołądkowe i tu następuje trawienie treści pokarmowej, która ulegała skomplikowanej obróbce wstępnej we wcześniejszych częściach żołądka. Ze względu na kwaśną, treść w trawieńcu giną drobnoustroje symbiotyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPIRCJA

  Parowanie wody, przenikanie (dyfuzja) pary wodnej z wnętrza i powierzchni rośliny do atmosfery, odbywające się głównie przez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i w niewielkim stopniu również przez skórkę (transpiracja kutykularna).

  W sytuacji, gdy roślina jest odpowiednio zaopatrzona w wodę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPORT MIĘDZY KOMÓRKAMI

  Transport substancji przez błonę komórkową, odbywający się między komórkami lub między komórką a otoczeniem. Specyficzne fizykochemiczne właściwości, zbudowanej z fosfolipidów i białek, błony komórkowej sprawiają, że jest ona selektywnie przepuszczalna. Swobodnie przenikają przez nią jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSWERSJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na pirymidynę (A lub G C lub T) lub pirymidyny na pu-rynę (C lub T —» A lub G). Mutacja typu transwersja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może spowodować jednakże zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku lub też spowodować...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANZYCJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na purynę (A —» G, G —> A) lub pirymidyny na pirymidynę (C T, T -> C). Mutacja typu tranzycja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może jednakże spowodować zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku, lub też spowodować powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE

  Proces fizjologiczny, w którym na drodze przemian fizycznych i chemicznych pobrane substancje pokarmowe zostają rozłożone na prostsze elementy mogące zostać wchłonięte i zużyte jako materiał budulcowy lub dostarczający energii. Fizyczne procesy obejmują wchłanianie pokarmu, jego rozdrabnianie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSLACJA, synteza białek

  Tłumaczenie informacji genetycznej z języka nukleotydów na język aminokwasów. Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Obejmuje trzy/etapy: inicjację, elongację i terminację. Zsyntezowana w procesie transkrypcji nić mRNA, zawierająca skopiowaną informację genetyczną, łączy się z małą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSKRYPCJA

  Proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Enzym katalizujący tę reakcję to polimeraza RNA. W komórkach eukariotycznych występują trzy klasy polime-raz, przeprowadzające proces transkrypcji odmiennych grup genów:

  -    polimeraza RNA I: transkrybowanie genów kodujących podjednostki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFORMACJA

  Proces umożliwiający komórce bakteryjnej pobieranie nagiego DNA ze środowiska do wewnątrz organizmu, a przez to nabywanie nowych cech przez bakterię. Transformacja jest szeroko stosowana w inżynierii genetycznej w celu np. przenoszenia genów np. ludzkiej insuliny do komórki bakteryjnej (E. coli) w celu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORFOWISKO

  Ekosystem lądowy występujący na terenie o znacznej wilgotności podłoża, którego organizmy roślinne tworzą torf. Torfowiska powstają na skutek wypłycania zbiorników wodnych lub utrudnionego odpływu wód opadowych. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy torfowisk. Torfowisko niskie (łąkowe) rozrasta się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt

Do góry