Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa

  Efektywność pełnienia każdej roli zawodowej zależy przede wszystkim od zasobu posiadanych kompetencji zawodowych, tj. wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie, pozwalających na trafne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, jak pojawiają się w praktyce społecznej w określonym obszarze. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /15 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Złota zasadza pomagania: dobra pomoc to pomoc wycofująca się

  Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem zdawałoby się, iż jedyna droga...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Jak pomagać dzieciom z układu ryzyka?

  Obciążenia stymulują rozwój, bo stanowią swoiste wyzwanie dla człowieka, ale tylko wtedy, gdy nie przekraczają jego możliwości, w przeciwnym wypadku stają się czynnikiem coraz bardziej zakłócającym jego funkcjonowanie (por. Rys. 7). Zatem podstawowym zadaniem dorosłych jest taka regulacja obciążeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Podwójna rola dorosłego w życiu dziecka

  Dzieci z układu ryzyka żyją w obiektywnie trudnej sytuacji i bardzo często niewiele można zrobić, by zmniejszyć obciążenia, którym podlegają. Ich możliwości radzenia sobie też bywają znacznie ograniczone lub nawet upośledzone lub po prostu słabo rozwinięte. Zatem jedyna droga pomocy to udzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /4 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Co to znaczy, że dziecko pochodzi z układu ryzyka?

  W toku powyższych rozważań kilkakrotnie pojawiało się określenie „dzieci ryzyka”. Tutaj chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość, wynikającą właśnie z przyjęcia perspektywy rozwojowej i podejścia dynamicznego do analizy problemu. Oprócz tego, że dziecko może być dzieckiem ryzyka z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Statyczne i dynamiczne podejście do pomagania dzieciom ryzyka

  Szczególnego znaczenie nabiera tutaj kwestia związku między rozpoznaniem problemu (diagnozą) a podejmowanymi próbami jego rozwiązania (pomocą). Trafne rozpoznanie problemu, tj. ustalenie (1) na czym ten problem polega, (2) czy dotyczy on tylko dziecka czy także innych osób z jego bliższego i dalszego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Osobista i społeczna funkcja zachowania

  Andrzej Lewicki (1969) mówił o realizowaniu przez zachowanie człowieka dwóch funkcji: funkcji osobistej, związanej z zaspokajaniem własnych potrzeb i funkcji społecznej, związanej z zaspokajaniem oczekiwań społecznych. U osoby zdrowej psychicznie owe dwie funkcje pozostają w równowadze, obie są w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka - Związek jednostka - otoczenie

  Jako wyjściowe i podstawowe przyjmuję tutaj założenie, iż człowiek w toku całego swego życia pozostaje w „żywym”, zmiennym, rozwijającym się związku ze swym otoczeniem. Z jednej strony stale podlega wpływom otoczenia i zgodnie z doświadczanymi naciskami w postaci oczekiwań, wymagań czy żądań...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /7 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieci z układu ryzyka

  Problemy, na jakie natrafia osoba pomagająca dzieciom z tzw. grup ryzyka wiążą się przede wszystkim z tym, jak definiuje się grupy ryzyka. Sposób myślenia pociąga bowiem za sobą określony sposób działania, jest podstawą formułowania takich, a nie innych celów pomagania, doboru metod pomocy, kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie może znajdować się pod wpływem oddziaływań wewnętrznych lub zewnętrznych

  Każdy z tych typów oddziaływań nieco inaczej wpływa na proces myślenia. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje myślenia:

  Myślenie autystyczne, zdominowane przez oddziaływania wewnętrzne, emocje i procesy motywacyjne Ujawnia się np. przez swobodne skojarzenia, fantazjowanie i marzenia senne. Dostarcza takich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry