Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

  Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy. Jeśli wszelkie „burze” towarzyszące rozwojowi w tym okresie przebiegną pomyślnie, dziecko będzie potrafiło realizować swoje pragnienia w sposób społecznie aprobowany i zgodny z kulturowymi wzorcami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Zabawa

  Przedszkolak wydaje się zatem coraz bardziej „osaczony”. Możliwość realizacji wewnętrznych impulsów, bardziej trwałych w tym wieku dzięki pamięci, ograniczają bowiem już nie tylko fizyczne właściwości otoczenia i wymagania rodziców, ale także własne sumienie. Rozwój mowy otwiera jednak przed nim po...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Sumienie

  O ile rodzice okazują dziecku wystarczającą cierpliwość w wyjaśnianiu istoty różnych ograniczeń zachowania i są wyrozumiali wobec niedoskonałości jego pamięci, z czasem dziecko w wieku przedszkolnym zaczyna samo przypominać sobie reguły zachowania w określonych sytuacjach. W ten sposób przestaje być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

  Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk. Ze względu na to, że pamięć przechowuje wyłącznie doświadczenia osoby, do której sama należy, ich pamięciowy obraz jest zwykle bardzo subiektywny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Nastawienia społeczne

  Rozwijająca się najintensywniej w wieku przedszkolnym pamięć umożliwia gromadzenie i dostęp do coraz większego zakresu informacji. Dzięki temu treści psychiczne przestają jedynie towarzyszyć różnym sytuacjom, w których dziecko bierze udział, jak to miało miejsce we wczesnym dzieciństwie, ale „żyją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego

  Prezentowany tekst jest kontynuacją cyklu artykułów dotyczących rozwoju człowieka w ciągu całego życia a ukazujących się pod wspólnym tytułem Portrety psychologiczne człowieka. Zamieszczone poniżej rozważania dotyczą najważniejszych zjawisk rozwojowych w wieku przedszkolnym czyli od 4 do 7 roku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtować gotowość szkolną

  Spośród różnych koncepcji edukacji (tj. przyzwolenia, nakazu i konfliktu oraz współpracy – por. Brzezińska, 2000b, s. 239-245) na szczególną uwagę zasługuje model zwany przez Schaffera (1994c) modelem wzajemności. Jego podstawowa właściwość to przyjęcie założenia, iż rozwój dziecka to wspólne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /5 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie i uczenie się a rozwój człowieka: ujęcie interakcyjne

  H. R. Schaffer uważa, iż wpływ otoczenia społecznego można ujmować dwojako. Pierwszy rodzaj wpływów określa jako niespecyficzny i pisze, że “interakcje społeczne prowadzą do stanu pobudzenia (rozwijającej się osoby), ten z kolei stymuluje rozwój mózgu i w rezultacie (jednostka) może przejść na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy zadania edukacji – trzy zadania dla nauczyciela

  Analiza postulatu równowagi funkcji emancypacyjnej i socjalizacyjnej skłania do sformułowania najważniejszych moim zdaniem problemów, wobec których staje współczesna edukacja, także edukacja dzieci dopiero do szkoły wkraczających . Są to problemy związane z konstruowaniem wartościowych ofert edukacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość szkolna: między socjalizacją a emancypacją

  Od edukacji społeczeństwo oczekuje spełniania określonych funkcji. Za R. Rortym (1993; por. Brzezińska, 2000b, s. 236-239) można te funkcje określić, jako emancypacyjną i socjalizacyjną: “(...) edukacja ma dwie główne funkcje: socjalizację i wyzwalanie (liberation). Pierwsza polega na przekształcaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /5 572

  praca w formacie txt

Do góry