Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Bogate życie społeczne i uczenie się różnych ról

  Uczniowie uczą się i bawią wśród innych osób i razem z innymi. Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym (Erikson, 1997). Pójście do szkoły stanowi ważny krok na drodze stopniowego rozluźniania więzów z rodzicami, ku samodzielności w życiu dorosłym. Wyraźne poszerza się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Postawa pracy i dążenie do realizacji ważnych celów

  W okresie przedszkolnym najważniejszą rozwojowo formą działalności była zabawa, natomiast u dziecka w wieku szkolnym zaczyna pojawiać się „postawa pracy” oznaczająca wytrwałość w wykonywaniu podjętego działania oraz troskę o wynik. Dziecko uczy się czerpać przyjemność z ukończenia zadania, lubi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności

  Dziecięca spontaniczność typowa dla okresu przedszkolnego oznaczała, iż wszystkie dziecięce przeżycia znajdowały wyraz w zewnętrznych zachowaniach. W wieku szkolnym dziecko zaczyna obejmować refleksją swoje przeżycia, analizuje je i dopiero w wyniku tej analizy podejmuje określone zachowanie. Zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny

  Mimo, iż portretowany człowiek w wieku od 6/7 do 10 lat wiekowo nie różni się wiele od dziecka przedszkolnego, to jednak jego odmienny sposób funkcjonowania, inne wymagania społeczne oraz nowa rola, jaką podejmuje – rola ucznia sprawiają, iż mówimy o kolejnym etapie rozwoju, nazywanym wiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - W kierunku przezwyciężenia zagrożeń

  Dwie związane ze sobą siły zdolne są powstrzymać niepohamowany rozwój inicjatywy dziecka. Są to miłość do opiekuna i prawo, które on stanowi. Dziecko zanurzając się w świat wyobraźni jest w stanie przypomnieć sobie samodzielnie wiele rzeczy ze świata realnego. Może przypomnieć sobie jednak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Konflikt

  Konflikt w tym wieku, jak mówi J. Piaget (1966, s. 32), wynika z braku sposobu odróżnienia wyobrażenia od rze­czywistości. Konflikt wewnętrzny dotyczy sprzecznych pragnień, konflikt zewnętrzny – zachowań, jakie przejawia dziecko i braku ich akceptacji przez rodziców. Oba typy konfliktów w tym wieku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Wyobraźnia

  Dziecko przeprowadzając nieudane próby zawłaszczenia przedmiotów i przestrzeni odkrywa, że to jego rodzic jest tym, kto panuje nad nimi. To odkrycie owocuje przekonaniem, że atak na przynależne dorosłemu rzeczy jest w rzeczy samej atakiem na niego samego, a to powinno prowadzić do wycofania swojego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Zawłaszczenie

  Rozbudzenie pragnień związane jest ze zmianą pozycji, jaką dziecko zajmuje w swoim środowisku fizycznym i społecznym. W związku z jednej strony z umiejętnością kontroli i wykonywania czynności samoobsługowych, jakie opanowało w okresie wczesnego dzieciństwa, doskonalących się jeszcze bardziej w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Pragnienia, zazdrość i rywalizacja

  W wieku przedszkolnym wyraźny jest wzrost zainteresowania współzawodnictwem, obsta­wanie przy „swoim”, przyjemność zdobywania. Inicjatywa tego wieku przynosi ze sobą rywalizację z tymi, którzy wydają się lepsi. Ci właśnie i rzeczy, które do nich należą, stają się obiektami szczególnej zazdrości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju

  Wiek przedszkolny to faza największej ruchliwości i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej czy spo­łecz­nej. Dziecko jak „nakręcone” nęka swoje otoczenie wypełniając wszelkie moż­liwe przestrzenie swoją osobą. Nie sposób go nie zauważyć, nie sposób o nim nie myśleć. To z pewnością faza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt

Do góry