Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Solidarność społeczna

  Zdolność do solidaryzowania się z innymi ludźmi łączy w sobie dziecięce poczucie bycia związanym z kimś i dorosłe poczucie moralnej odpo­wiedzialności za los drugiego człowieka. Wynika z rozwoju w obszarze własnej moral­ności, który to wg R. Rorty’ego (1996) dotyczy zdolności „choćby w wyobraźni do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Intymność

  Intymność dotyczy emocjonalnych i seksualnych związków dwojga różnych pod względem płci ludzi (Erikson, 1997). Bliskość w kon­taktach z innymi jest rezultatem i sprawdzianem samo­określenia się. Warun­kiem intymnych zbliżeń jest bowiem zaufanie do siebie i drugiej osoby, bazujące na ugruntowanym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Obszary zmian u młodego dorosłego

  Zarówno w aspekcie fizycznym, jak i poznawczym młody dorosły uzyskuje niespotykaną wcześniej goto­wość do podejmowania wielu ważnych i długotrwałych zobowiązań społecznych.

  W sensie społecznym dorosłość oznacza „kroczenie” drogą tradycji wcześniejszych pokoleń, ale równocześnie wierność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju

  Sens dorosłego życia to podejmowanie i odpowiedzialne realizowanie zobowiązań wobec siebie i innych ludzi w wielu obszarach aktywności życiowej. Dorosłość oznacza więc zdolność uświadamiania sobie własnych potrzeb, wolę i możliwość brania odpowiedzialności za sposób ich zaspakajania. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Uzależnienie od alkoholu i narkotyków

  Okres dorastania jest okresem wzmożonej podatności na uzależnianie się od alkoholu i narkotyków. Choć wielu specjalistów uznaje, że pomiędzy tymi dwoma rodzajami uzależnień występuje szereg różnic, to z perspektywy rozwojowej wydaje się, że kontakt nastoletniej osoby z oboma tymi używkami jest z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Pragmatyzacja świadomości

  Kolejny problem wiąże się ze zjawiskiem, które socjolog Marek Ziółkowski nazywa pragmatyzacją świadomości. Zjawisko to odnosi się do narastającej w społeczeństwie polskim tendencji do orientacji na cele i wartości o charakterze wybitnie pragmatycznym oraz do spostrzegania świata w kategoriach gry...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Wokół tożsamości negatywnej

  Pierwszy problem to tzw. tożsamość negatywna i niebezpieczeństwa, na jakie narażone są obierające ją dorastające osoby. Erik H. Erikson, twórca jednej z najważniejszych koncepcji dotyczących rozwoju tożsamości pisze, iż powstaje ona w wyniku czasowej identyfikacji młodej osoby z istniejącymi w danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: szanse rozwoju - Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania?

  Współczesne badania wskazują (Bee, 1998), że okres dorastania wcale nie musi być burzliwy i trudny. Młodzież nie musi w sposób radykalny sprzeciwiać się dorosłym i negować tego, co było do tej pory dla niej ważne. Rodzice i inni dorośli wcale nie muszą tracić kontaktu i wpływu na swoje dzieci. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt

Do góry