Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas dawania, czas generatywności

  Zadania rozwojowe przypadające na okres środkowej dorosłości można podzielić na dwie grupy - jedna z nich związana jest z odpowiedzialnością za losy innych: własnych dzieci, uczniów, współpracowników, podwładnych, zaś druga - z dbaniem o rozwój osobisty i zawodowy, kierowaniem tym rozwojem, braniem za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju

  Środkowa dorosłość to jeden z najdłuższych okresów w życiu człowieka, rozciągający się od 35 do 60 roku życia. Po zadebiutowaniu w dorosłych rolach, co miało miejsce w okresie wczesnej dorosłości teraz przychodzi czas na wypełnianie tych ról z wprawą i swobodą dojrzałego aktora. Zatem po okresie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Redefinicja dorosłości

  Samotność, brak intymnej relacji z parterem i nieciekawa lub zbyt wymagająca praca niosą ze sobą jednak „małą stabilizację”. Sztywne przywiązanie do raz podjętych zadań i ról również określa tutaj pewien obszar ryzyka rozwojowego. Na drugim etapie dorosłości, bowiem, Levinson umiejscawia czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Pseudointymność i izolacja

  Według Eriksona głównym zadaniem młodego dorosłego jest ustanowienie intymnej relacji, zarówno z związku partnerskim, jak i z kręgiem bliskich przyjaciół. Osoby, które nie są w stanie takiego związku zbudować, cierpią na lęk przed utratą tożsamości, która jest warunkiem zawiązania takich relacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

  W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy. To daje młodemu człowiekowi możliwość uporania się z mnogością zadań i wyzwań, jakie przed nim stoją, i jakim musi sprostać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

  Według Levinsona (za: Miś, 2000) wczesna dorosłość składa się z trzech etapów: (*) wchodzenie w role, (*) redefinicja pełnionych ról i (*) ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Na każdym z tych etapów młodzi dorośli powinni podejmować określone działania służące jak najlepszemu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju

  Okres wczesnej dorosłości jest pewnego rodzaju inwestycją, co zakłada, że wymagany jest kapitał wstępny, którym jest tutaj osiągnięta tożsamość. Jej brak wiąże się z podstawowym ryzykiem tej fazy - niepodjęciem lub podjęciem w niewłaściwy sposób podstawowych ról społecznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walidacja

  Definicja

  Walidacja to potwierdzenie, przez dostarczenie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania (PN-EN ISO 9000:2001). Przyjmuje się, że walidacja to generalnie uzyskanie dowodu, że środki środki kontroli przyjęte w ramach określonego planu są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty europejskie

  Ten artykuł wymaga uporządkowania!

  Charakterystyka

  Oprócz Unii Europejskiej możemy wyróżnić jeszcze wiele innych wspólnot państw europejskich, które z czasem stają się również jej częścią.

  Rada Europy

  Jedną z najpopularniejszych jest Rada Europy, która powstała w efekcie Kongresu Europejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referencje

  Definicja

  Referencje to inaczej mówiąc opinia o pracowniku. Posługiwanie się nimi oznacza akceptowanie idei spójności zachowań czyli każda informacja dotycząca zachowań przeszłych pozwala przewidywać zachowania przyszłe.

  Zastosowanie

  Referencje z reguły wystawia bezpośredni przełożony danego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt

Do góry