Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Rodzice zostają dziadkami

  Średnia dorosłość, czyli wiek między ok. 30/35 a 60/65 lat, to czas stabilizacji, krystalizacji struktury życia. Jak mówi Daniel J. Levinson, rozpoczyna się “zbieranie owoców”. Człowiek funkcjonuje w różnych strukturach społecznych, ma coraz większy wpływ na podejmowane w nich decyzje, przesuwa się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Młodzi zostają rodzicami

  Wczesna dorosłość, czyli okres między 20. a 35. rokiem życia, to czas na budowanie własnej niszy społecznej, tworzenie rodziny i rozpoczęcie kariery zawodowej, czyli – jak nazwał to Daniel J. Levinson – budowanie “dorosłej” struktury życia. Z jednej strony młody człowiek czuje wielką energię i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Po pomoc do dziadków

  W okresie dorastania człowiek oddala się od rodziców, podważa sens stworzonej przez nich wizji świata, coraz częściej chce iść własną drogą ku własnym celom. Zaczyna przekraczać granice stworzone w dzieciństwie, chce sam wszystkiego spróbować, dotknąć, posmakować, także tego zakazanego czy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - W objęciach rodziców i dziadków

  Człowiek przychodzi na świat wyposażony w różne “narzędzia” nawiązywania kontaktu z otoczeniem, np. w specyficzną wrażliwość na głos, gotowość do reagowania na twarz, zdolność do ssania, płaczu i uśmiechania się, przytulania się i przywierania, zaciskania dłoni na włożonym w nią przedmiocie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci

  Ludzkie życie trwa przeciętnie około 75 lat. Uczeni dzielą je na kilka etapów, z których każdy jest odrębną jakościowo całością: dzieciństwo, dorastanie, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość. W każdym z nich doświadczamy innego rodzaju nacisków biologicznych (płynących ze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości

  Istotnym czynnikiem potęgującym trudności jest dość powszechny kryzys więzi rodzinnych i niekiedy okazjonalny tylko kontakt z własnymi dziećmi i wnukami. Tym czasem dobre, bliskie związki w rodzinie, szczególnie te pomiędzy dziadkami i wnukami, bywają pomocne w odbudowywaniu poczucia społecznego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - Nieuniknione doświadczenia utraty

  W okresie późnej dorosłości osoba staje wobec szeregu trudnych dla siebie wydarzeń, które wpisane są w naturę podeszłego wieku, i chociaż nie muszą one dotykać w równym stopniu wszystkich, to z pewnością stanowią przyczynę poczucia utraty dla większość ludzi w starszym wieku. Niekiedy pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - W obliczu śmierci: jeżeli nie integralność to rozpacz

  W obliczu zbliżającej się nieuchronnie śmierci oraz wobec charakterystycznych dla podeszłego wieku zmian wpływających na jakość życia codziennego stary człowiek staje wobec konieczności uporania się z kryzysem rozwojowym, który Erik H. Erikson określa jako konflikt między poczuciem integralności a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia

  Analizując wiek podeszły trzeba zdawać sobie sprawę, że, podobnie jak w przypadku wcześniejszych stadiów, tak i teraz, na przebieg zmian rozwojowych wpływ mają nie tylko wydarzenia aktualne, lecz cała biografia jednostki, cała dotychczasowa historia jej życia. Odnosi się to, oczywiście, również do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: szanse rozwoju - Ważne zmiany w okresie późnej dorosłości

  Przed seniorami stoi zatem zadanie dokonania nowych wyborów lub odnalezienia nowych form ekspresji swojego powołania i zainteresowań, a także stworzenia widocznych dla siebie i dla innych form ciągłości własnego istnienia. Jednym z takich przedsięwzięć jest pisanie podsumowań, pamiętników, wspomnień...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt

Do góry