Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Logiczna

  Charakterystyka

  Macierz logiczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w metodzie PCM (Project Cycle Management). Metoda ta została stworzona w późnych latach 60-tych ubiegłego stulecia w celu wspierania amerykańskiej US Agency of International Development w systemie planowania i oceny projektów. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /5 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzyciel

  Charakterystyka

  Wierzyciel - osoba powiązana stosunkiem zobowiązaniowym z dłużnikiem, od którego ma prawo żądać spełnienia określonego świadczenia.

  Pojęcie wierzyciela nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Określa on jedynie pozycję wierzyciela jako strony zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie wiedzą w negocjacjach

  Charakterystyka

  Warunkiem efektywnego wykorzystania negocjacji w firmie (w sposób oddający ich obecne znaczenie) jest wiedzą, potrzebną do ich planowania, prowadzenia i oceny. Oto najistotniejsze kwestie z tego zakresu, uwarunkowane specyfiką negocjacji (bez ogólnych rozważań na temat zarządzania wiedzą -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /9 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementem wyróżniającym tę teorię jest traktowanie przedsięniorstwa jako złożonego systemu, w którym występuje zarówno sprzeczność jak i złożoność grup ineresów poszczególnych interesariuszy. Przedsiębiorstwo nie jest traktowane jako własność jednej osoby, ale organizacja...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikalna cecha oferty

  Charakterystyka

  USP Unique Selling Points - unikalny punkt sprzedaży

  Na świecie znana jest nazwa USP, tłumaczona, jako UCO, czyli Unikalna Cecha Oferty czy Unikalny Punkt Sprzedażowy.

  Jest sposób promowania produktu polegający na podkreśleniu jego szczególnych cech, wyróżniających go z szeregu innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Operacjonalizacja modelu cykliczno-fazowego zmiany rozwojowej (przykład)

  E. H. Erikson (1997) dzieli życie człowieka na osiem etapów. W każdym z tych etapów stają przed jednostką nowe wymagania, nowe naciski, tak biologiczne, jak i społeczne. Nie może ona im podołać korzystając z już nabytych w poprzednich etapach rozwoju kompetencji. Doświadcza więc kryzysu i aby go...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /4 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Zmienność w czasie badanego zjawiska: operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska

  Trzeci istotny problem to wybór lub konstrukcja modelu przebiegu zmiany interesującego badacza zjawiska w czasie. Tak, jak pierwszy krok, tj. operacjonalizacja badanych zmiennych dotyczy wszystkich psychologów-badaczy, tak krok drugi odnosi się tylko do niektórych. Badacz ma do wyboru wiele modeli ujmujących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /3 945

  praca w formacie txt

Do góry