Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Psychologiczny kontekst życia i rozwoju a struktura tożsamości

  Owe dwa wspomniane wyżej konteksty – społeczny i czasowy - splatają się w toku życia człowieka w każdym kolejnym okresie cyklu rozwojowego i tworzą psychologiczny kontekst jego działania i rozwoju. Biorąc pod uwagę jednocześnie dwie perspektywy funkcjonowania człowieka – społeczną i czasową -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /9 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splatanie się dwóch kontekstów życia: czas i przestrzeń społeczna

  Życie człowieka w każdym okresie jego życia zanurzone jest jednocześnie w dwóch kontekstach: przestrzeni społecznej i czasu. Można te dwa konteksty opisać nieco metaforycznie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w wymiarze wertykalnym i wtedy będziemy mówić o zanurzeniu jednocześnie w kilku kontekstach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana relacji osoba – otoczenie w cyklu życia

  W okresie dzieciństwa, gdy kształtuje się dopiero struktura naszej tożsamości jesteśmy bardzo zależni od jakości otoczenia, w jakim zaspokajamy istotne dla nas potrzeby. Szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa czyli w wieku od narodzin do ok. 2/3 roku życia od wrażliwości i aktywności dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwustronność związku osoba - otoczenie

  Celem moim jest ukazanie związku o charakterze współzależności (interdependence ) między jakością kontekstu życia jednostki a stylem życia i jakością jej struktury tożsamości. Współzależność ta odnosi się do wzajemnego wpływu, jaki wywierają na siebie w ciągu całego życia jednostka i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

  Celem jest ukazanie współzależności między jakością kontekstu życia jednostki, a strategiami jej działania oraz „efektem” w postaci struktury Ja. Jako punkt wyjścia przyjęto, iż życie człowieka zanurzone jest jednocześnie w dwóch kontekstach: społeczno-kulturowym i czasu. Konteksty te splatają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

  Charakterystyka

  Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między poszczególnymi częściami organizacji.

  Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym lub strategią przywództwa jakościowego polega na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

  Charakterystyka

  Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między poszczególnymi częściami organizacji.

  Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym lub strategią przywództwa jakościowego polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy - społeczne

  Hasło nadrzędne: pracy. Zobacz także: pracy - fizyczno-chemiczne.

  Charakterystyka

  Społeczne warunki pracy to czynniki z jakimi człowiek styka się w środowisku pracy, mogą one wywierać pozytywny, neutralny bądź negatywny wpływ na pracownika. Do warunków tych należy zaliczyć: stosunki międzyludzkie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy rozwiązań informatycznych

  Charakterystyka

  Rozwój firmy jest najważniejszym impulsem zmian, koniecznych do tego, aby dostosować organizację przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Bardzo ważnym elementem tych zmian, są usprawnienia informacyjny|systemu informacyjnego poprzez wdrażanie różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt

Do góry