Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Testy Assesment Centre - koszyk zadań

  Kandydat otrzymuje plik dokumentów, jaki trafił na jego biurko podczas kilkudniowej nieobecności w firmie; ponieważ za kilka godzin wyjeżdża na kolejną delegację, w ciągu krótkiego czasu musi rozwiązać problemy, których te dokumenty dotyczą.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy Assesment Centre

  Szczególna odmianą testów umiejętności jest technika assesment centre. Po raz pierwszy została zastosowana przez armię amerykańską do selekcji kandydatów na stanowiska dowódcze podczas II wojny światowej. Po wojnie, ze względu na wysoką, bo aż 80 % skuteczność metody, znalazła ona zastosowanie w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy zainteresowań

  Te testy badają potrzeby, preferencje i zainteresowania kandydatów, pozwalają też ocenić możliwość ich zrealizowania w życiu zawodowym.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy umiejętności

  Pracodawca, w celu weryfikacji prawdziwości Twojej deklaracji dotyczącej posiadania określonych umiejętności, może przeprowadzić test sprawdzający. Kandydata na stanowisko grafika komputerowego może poprosić o zaprojektowanie ulotki reklamowej w programie Corel Draw, a kandydatkę na stanowisko sekretarki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy językowe

  Deklarując znajomość języka obcego możesz spodziewać się sprawdzenia tych umiejętności. Stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy merytoryczne

  Nierzadko w procesie selekcji stosowane są również testy merytoryczne. Są one najczęściej opracowywane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin. I tak na przykład starając się o stanowisko głównego księgowego, możesz spodziewać się testu sprawdzającego wiadomości z zakresu zasad rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

  W zależności od profilu stanowiska, pracodawcę może interesować różny zakres predyspozycji psychicznych kandydata. Może więc chcieć określić np:

  profil osobowości i zainteresowań,

  styl kierowania zespołem,

  system wartości,

  poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy psychologiczne - Testy inteligencji

  Testy te są stosowane powszechnie. Możesz się spotkać zarówno z testami badającymi poziom inteligencji ogólnej, jak i z bardziej szczegółowymi, określającymi poziom poszczególnych zdolności składających się na inteligencję ogólną. Te pierwsze określają jedynie Twoje zdolności kojarzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy psychologiczne

  W rekrutacji często stosuje się testy psychologiczne. Powinny być one przeprowadzane i interpretowane przez psychologa. Jeżeli rekrutacją zajmuje się profesjonalista, to wyniki testów psychologicznych będą przez niego traktowane jako dodatkowa informacja o osobie badanej. Dlatego też mając w perspektywie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ konwencjonalny

  (conventional, C) - człowiek, który najlepiej się czuje w sytuacjach uporządkowanych, powtarzających się, opartych na jasno określonych regułach; swoje potrzeby traktuje podrzędnie w stosunku do potrzeb organizacji lub osób o szerokim zasięgu władzy, na wysokim szczeblu hierarchii; lubi pracować z danym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt

Do góry