Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Modyfikacja zachowań nieprzystosowawczych

  W koncepcji Dolarda i Millera nie tylko lęk ale również i gniew są traktowane jako reakcja bezwarunkowa podlegająca prawu uczenia się. Oznacza to, że emocje powstają również w wyniku konfliktów wewnętrznych. Gniew może być na przykład przyczyną powstawania chorób układu krążenia, a także...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Konflikty wewnętrzne

  Zgodnie z koncepcjami Dolarda i Millera człowiek przychodzi na świat z pierwotnymi potrzebami które zaspokaja w specyficzny sposób, co prowadzi do ukształtowania się indywidualnego wzoru zachowania. Wiele tych potrzeb nie jest zaspokojonych w ogóle lub są zaspokajane jedynie częściowo, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

  W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO

  Otoczenie jest oczywistym stymulatorem ludzkiego zachowania. Bodźcuje nas poprzez określone sekwencje informacji wywołujących pewne reakcje (S-R). To, jak reagujemy, zależy od naszej osobowości, ale jest również związane z uczeniem się. Zachowanie nasze jest również mniej lub bardziej zdrowe i mniej lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a zdrowie

  Silne przekonania na temat własnej skuteczności są dobre dla zdrowia (mniej chorób i szybszy powrót do zdrowia) natomiast słabe działają niekorzystnie.

  Wpływ własnej skuteczności na zdrowie:

  wpływ przekonań na zachowanie związane ze zdrowiem

  wpływ na funkcjonowanie fizjologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a depresja

  Poczucie własnej nieskuteczności w odniesieniu do nagradzających wyników prowadzi do depresji.

  Osoby chore na depresje stawiają sobie nader wysokie cele i standardy a kiedy ich nie osiągną obwiniają siebie. Niska ocena własnej skuteczności może także prowadzić do gorszego wykonania zadania i nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a lęk

  Ludzie z niskim poczuciem własnej skuteczności w syt. potencjalnych zagrożeń odczuwają wysokie pobudzenie związane z lękiem (stres). Nie sama sytuacja a niskie poczucie skuteczności w radzeniu sobie z nią wywołuje ten lęk. Osoba taka koncentruje się raczej na samej katastrofie i jej przyszłych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza

  - nieprzystosowanie poznawcze jest rezultatem dysfunkcjonalnego uczenia. Złe reakcje mogą być nabyte przez bezpośrednie doświadczenie, albo obserwacje zaburzonych modeli.

  - rodzice (jako wzór) mogą mieć znaczy wpływ na rozwój psychopatologii u dzieci.

  Nabyte w ten sposób zachowania utrzymują się na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z czego wykształca się osobowość?

  Człowiek zdrowy i dobrze funkcjonujący, posiada dobrze wykształcona osobowość. Jest zdrowy w sensie psychicznym i somatycznym. Osobowość jest bowiem zawsze regulatorem czynności życiowych człowieka, jak również jego zachowań (zachowania zdrowe i zachowania niezdrowe). Stąd, jak twierdził Sullivan...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /7 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy genetyki zachowania - Metody analizy wyników: dopasowanie modelu

  - Stwarza więcej możliwości analizy układu czynników genetycznych i środowiskowych w wariancji fenotypowej. Umożliwia włączenie do analizy wyników pochodzących z róznych typów badań.

  - Punkt wyjścia – modele ścieżkowe ( przyczynowe):

  * ujmują zmienne ukryte (czynnik środowiskowy i genetyczny) i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt

Do góry