Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYKAZAĆ SKRUCHĘ I PRZEBACZYĆ

  Typowe problemy: kazirodztwo, wykorzystywanie seksualne, czyny sadystyczne

  Kontakty: ograniczone, zatajanie informacji

  Metafory: niewiedza, brak sumienia, empatii i poczucia odpowiedzialności, ludzie zachowują się jak łowcy i ofiary

  Terapeuta winien: wprowadzić metafory życia duchowego i jedności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOCHAĆ I OCHRANIAĆ

  Ludzi interesuje: nadmierna ochrona, wdzieranie się na cudze terytorium, zaborczość, tendencje do dominowania i stosowania przemocy

  Typowe problemy: próby samobójstwa, lub groźby, znęcanie się nad innymi i zaniedbywanie ich, poczucie winy i obsesje, wybuchy gniewu i zaburzenie myślenia

  Terapeuta winien:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAGNIENIE BYCIA KOCHANYM

  Ludzi interesuje: zdobycie szczególnych przywilejów i opieki

  Stosuje się: rywalizacja i antagonizm

  Interakcjom towarzyszą: wyolbrzymione żądania i nadmierna skłonność do krytykowania

  Typowe symptomy psychosomatyczne: depresja, niepokój, fobie, zaburzenia łaknienia i poczucie samotności

  Terapeuta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINOWAĆ I KONTROLOWAĆ

  Ludzi interesuje: możliwość dominowania nad innymi oraz walka o kontrolę i władzę.

  Typowe problemy: drobna przestępczość, nadużywanie narkotyków i zaburzenia zachowania

  Stosuje się: zastraszanie i wyzyskiwanie.

  Terapeuta winien: doprowadzić do innego podziału władzy i do zmiany sposobu korzystania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie o wyuczeniu bezradności

  Do napisania książki przez Sulivana „Optymizmu można się nauczyć” doszło całkiem przypadkowo, w wyniku zapotrzebowania na taką pozycję dla agentów ubezpieczeniowych. W wyniku badań okazało się, że wiele niepowodzeń agentów ubezpieczeniowych wynikało z ich pesymistycznego wyjaśniania swoich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje wewnątrz i zewnątrz sterowności

  Mają one swoje duże znaczenie dla koncepcji behawioralnych i poznawczych. Istotą tej koncepcji jest twierdzenie, zgodnie z którym zachowanie jednostki może być stertowane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a więc kontrolowane przez jednostkę.

  Człowiek zewnątrzsterowny, jako wytwór zewnętrznie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Bandura - teorie społecznego uczenia się

  Teoria społecznego uczenia się posłużyła również autorom koncepcji typu A, do wytłumaczenia, skąd się ten typ bierze, wiążąc go z chorobami cywilizacyjnymi.

  Bandura posługiwał się pojęciem „modelowanie”. Uznał on, że każdy z nas uczy się pewnych zachowań naśladując danego modela. Model, to w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Neurotyzm u Eysencka

  Ludzie różnią się od siebie pod względem łatwości uczenia się reakcji warunkowych. Zdaniem Eysencka przebieg uczenia klasycznego jest pochodna wrodzonej właściwości autonomicznego układu nerwowego. Oznacza to, że np. lęk, który jest reakcja wyuczoną, jest objawem osiowym, przechodzącym przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Wolpe i Eysenck - warunkowanie zachowań

  Warunkowanie klasyczne przebiega na podstawie wrodzonych i utrwalonych dziedzicznie odruchów bezwarunkowych (ślinienie, mruganie, pocenie się, odruch płciowy itp.) oraz na podstawie prostych reakcji emocjonalnych, jak lęk czy strach. Reakcje te występują bez uczenia się, w odpowiedzi na działanie bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Burrhus Frederic Skinner

  Skinner uznał że takie konstrukcje, jak potrzeba, nie są konieczne do tego, aby wyjaśnić proces uczenia się prawidłowych i nieprawidłowych zachowań. Zwraca się on raczej w kierunku środowiska. Mówi on, że człowiek ma tendencję do tłumaczenia pewnych zjawisk poprzez dynamizm osobowościowy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt

Do góry