Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA SILNA I SŁABA

  Występowanie skojarzeń miedzymodalnych u wszystkich ludzi zdaje się stanowić naturalną podstawę do zaistnienia synestezji w ludzkim umyśle. Interesujące jest, że zarówno wśród osób z synestezją, jak i powszechnie u wszystkich, występują identyczne skojarzenia międzymodalne, takie jak np. kojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA NIEMOWLĘCA

  Podstawę do zrozumienia postawionej przez Dafne Maurer (1993) hipotezy niemowlęcej synestezji (Neonatal Synaesthesia – NS) stanowi hipoteza Transferu Miedzymodalnego (Cross-Modal Transfer – CMT). Hipoteza NS zakłada, iż we wczesnym niemowlęctwie, do 3 miesiąca życia, wszystkie dzieci doświadczają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - DZIEDZICZNOŚĆ SYNSTEZJI

  Podstawą do poszukiwania związków synestezji z genetyką, były badania nad powszechnością i rodzinnością synestezji. Badania nad powszechnością prowadził w USA Richard Cytowic (1995). Osoby, które zgłosiły się dobrowolnie, w odpowiedzi na ogłoszenie pojawiające się w lokalnej stacji telewizyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - TYPY I RODZAJE SYNESTEZJI

  Synestezja nie jest zjawiskiem jednorodnym, występuje w sposób zróżnicowany indywidualnie. W wyniku studiów nad literaturą dotyczącą zjawiska synestezji można wyróżnić ogólnie kilka typów synestezji ze względu na sposób łączenia ze sobą współwrażeń.

  W zależności od ilości zaangażowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /6 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA I ASOCJACJE

  Wiele kontrowersji budzi związek synestezji ze sztuką. Zarówno w literaturze, poezji, jak i w sztukach pięknych, synestezja była często stosowana jako środek wyrazu artystycznego w technice symbolizmu do transpozycji wrażeń, szczególnie w okresie dekadenckim przełomu XIX i XX wieku. Synestezja zajmowała...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA ROZWOJOWA

  Dla wielu badaczy zjawiska synestezji (np. R.Cytowic: 1989, 1995; J.E.Harrison i S.Baron-Cohen: 1995, 1997a) istotne kryterium w diagnozie stanowi czas pojawienia, czy może uświadomienia sobie synestezji. Synestezja rozwojowa (J.E.Harrison i S.Baron-Cohen: 1997a), zwana też konstytucjonalną (P.Grossenbacher...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - CECHY SYNESTEZJI

  Synestezja – oznacza jedność wrażeń ( w języku greckim: syn - razem; aisthesis - czucie). Synestezja jest indywidualnym wrażeniem zmysłowym, występującym wtedy, gdy jednozmysłowy bodziec (np. dźwięk) wyzwala w sposób mimowolny i automatyczny jednoczesne wrażenie w dwu lub więcej zmysłach (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /7 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - OPIS SYNESTEZYJNYCH DOZNAŃ

  Słynny mnemonista Szereszewski (A. Łuria, 1970), posiadał bardzo rzadką czterozmysłową synestezję (każdy dźwięk wywoływał przeżycia światła, barwy, smaku i dotyku). Na przykład, gdy Szereszewski słyszał ton o wysokości 50 hz i natężeniu 100 db, widział brązową smugę na ciemnym tle z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - RYS HISTORYCZNY

  Od najdawniejszych czasów prehistorycznych poznawaniu świata towarzyszyło dokonywanie odległych międzymodalnych skojarzeń. W pierwotnym synkretyzmie, charakteryzującym kulturę społeczeństw pierwotnych, magiczne obrzędy, związane z kultem bóstw, łączyły ze sobą w jednym doznaniu muzykę, taniec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY

  Zjawisko synestezji znane jest w psychologii od prawie dwustu lat, ale jego natura nie została w pełni wyjaśniona. W synestezji stymulacja jednego zmysłu wywołuje wrażenie w innej modalności zmysłowej. Osoby z synestezją widzą kolorowe figury geometryczne podczas percepcji muzyki, doznają wrażeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 759

  praca w formacie txt

Do góry