Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg

  Definicja

  Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /6 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso gotówkowe

  Charakterystyka

  Podstawowy podział pieniądza jest to podział na pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. Ten pierwszy pieniądz może samodzielnie spełniać wszystkie przypisywane mu funkcje. Natomiast rozliczenia bezgotówkowe obejmują wiele instrumentów, za pomocą, których regulowane są należności i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia temperamentu Wundta

  Temperament jest dyspozycją odnoszącą się do sfery popedów i emocji

  Biorąc za punkt wyjścia dwie przeciwstawne właściwości reakcji emocjonalnej (intensywność i szybkość, z jaką się zmienia) wyróżnia 4 typy temperamentu: choleryków i melancholików (charakteryzuja silne emocje)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia temperamentu starożytnych Greków

  Cztery wyróżnione przez Hipokratesa (IV wiek p.n.e.) różnic indywidualnych

  Punktem wyjścia był pogląd Empedoklesa o 4 żywiołach. Z 4 elementów (ognia, powietrza, ziemi i wody), wprowadza 4 jakości (ciepło, zimno, wilgotności i suchość) oraz 4 soki (humory) organizmu (krew, flegma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia temperamentu Kanta

  Temperament przejawiany w działaniu i emocjach

  Biologiczne podstawy temperamentu – konstytucja cielesna oraz 4 humory Galena..

  Na temperament składa się szereg cech uwarunkowanych składem krwi (jej właściwości –krzepliwość i temperatura- decydują do jakiego typu temperamentu będzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście psychometryczne i genetyczne Heymansa

  Jego najważniejszym wkładem do wiedzy o temperamencie było ogromne badanie zmierzające do opisu podstawowych wymiarów składających się na strukturę temperamentu i określenia roli czynników dziedzicznych i środowiskowych w kształtowaniu cech temperamentalnych

  Wyróżnił 3 podstawowe wymiary...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy psychologiczne wyróżnione przez Junga

  Ekstrawersja i introwersja to 2 ogólne typy postaw, które będąc zakotwiczone w biologicznym wyposażeniu człowieka, wyrażają kierunek w jakim zmierza libido, czyli ogólna energia psychiczna.

  Ekstrawersja i introwersja ujawniają się w 4 podstawowych funkcjach psychicznych (wrażeniach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ukierunkowań "JA" Higginsa

  ukierunkowania Ja:

  - to standardy, którym jednostka ma sprostać,

  - wpływają na sposób przetwarzania info, (społeczno-poznawczy char.)

  - mają właściwości konstruktów chronicznie dostępnych (tj schematów pobudzanych niewielką liczbą info)

  - mogą być automatyczne i nieświadome

  -są wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA A NIEKTÓRE CECHY OSOBOWOŚCI

  Synestezja zdaje się współwystępować z niektórymi zdolnościami, czy cechami osobowości, co prowadzi do przypuszczenia, iż być może zjawisko to jest determinowane przez inne wymiary. Ch.M.Rader i A.Tellegen (1981, 1987) wykazali, iż badani przez nich synestetycy osiągnęli znacząco wyższe wyniki na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /5 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA A SZTUKA

  Synestezja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród artystów w dziewiętnastym wieku. Poszukiwano wtedy międzyzmysłowych związków, które miały otworzyć nowe drogi w sztuce. Idea korespondencji sztuk zawładnęła umysłami takich artystów, jak F.Liszt, F.Chopin, E.Delacroix, O.Redon, Ch.Baudelaire...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /14 895

  praca w formacie txt

Do góry