Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria relacji z obiektem

  W centrum jej zainteresowań leży wpływ ważnych ludzi z życia danej osoby na obraz siebie, innych oraz na stosunki z nimi. W teorii tej wieź z innymi jest ważniejsza niż zaspokojenie popędów.

  W tym ujęciu zaburzenia osobowości byłyby w tym ujęciu pochodną wizerunków siebie i innych oraz kruchości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatologia

  Szczególne miejsce w psychopatologii zajmuje lęk oraz sposoby walki z nim. Ważną rolę odgrywa również konflikt, zwłaszcza między pragnieniami (potrzebami, motywami sprawczymi, instynktami) instynktami lękiem. Wedle klasycznej teorii psychoanalitycznej dziecko podczas rozwoju doświadcza działania różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cech Eysencka

  Jego zdaniem objawy nerwicy powstają na skutek połączonego działania czynników biologicznych i przeżyć prowadzących do wytworzenia się silnych reakcji lękowych na pewne bodźce.

  Pacjenci cierpiący na nerwice mają:

  Wysoki poziom neurotyczności

  Niską ekstrawersje

  Przestępcy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ewolucji i pięcioczynnikowy model osobowości

  1. Współcześnie wielu teoretyków cechowych ujmuje model pięcioczynnikowy, i ogólnie cechy, z perspektywy ewolucyjnej.

  2. Hipoteza leksykalna Goldberga- nazwy cech pojawiły się po to aby pomóc kategoryzować ludziom zachowania mające podstawowe znaczenie dla ludzkiej kondycji.

  - Ludzie zadają pięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice miedzy kobietami a mężczyznami w kryteriach doboru partnera

  Teoria inwestycji rodzicielskich- kobiety inwestują w potomstwo więcej niż mężczyźni, ponieważ przekazują swoje geny mniejszej liczbie potomstwa, maja większe „ koszty wymiany”=> kobiety są bardziej wybredne w doborze partnera niż mężczyźni.

  Kobiety i mężczyźni kierują się różnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy konstytucjonalne i temperament: badania Kagana nad dziećmi zahamowanymi i niezahamowanymi

  1.Kagan wyróżnił 2 profile zachowania w zakresie temperamentu:

  - Zahamowane reaguje na nieznane osoby i zdarzenia powściągliwe, lękiem i unika ich

  - Niezahamowane wydaje się zadowolone z tych sytuacji, które były stresujące dla zahamowanego dziecka, często wtedy się uśmiecha

  - Dzieci dziedziczą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy konstytucjonalne i temperament: Badania podłużne

  1. Badania Thomasa i Chess

  - Śledzili losy 100 dzieci od urodzenia do adolescencji

  - Określili 3 typy temperamentu dziecka: grzeczne dzieci które chętnie się bawiły i łatwo przystosowywały, trudne dzieci, które były negatywnie nastawione i przystosowywały się z trudem i wolno rozgrzewające się dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy konstytucjonalne i temperament : wczesne poglądy

  1. Hipokrates i Galen twierdzili że 4 żywioły są reprezentowane w ludzkim ciele przez 4 płyny(krew, czarną żółć, i flegmę), odpowiadając kolejno temperamentowi: sangwinicznemu, melancholicznemu, cholerycznemu i flegmatycznemu; różnicom indywidualnym odpowiada dominacja u ludzi tego bądź innego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatkowe poznawcze składniki osobowości

  Schematy – z punktu widzenia teorii osobowości jednostki różnią się tworzonymi przez siebie schematami, relacjami między tymi schematami oraz sposobami przetwarzania informacji ważnych dla posiadanych schematów.

  Atrybucje – ludzie różnią się sposobem wyjaśniania przyczyn danych zachowań czy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie społeczno - poznawcze Bandury

  Wyróżnia trzy składniki związane z poznawczymi elementami osobowości:

  Poznawcze aspekty uczenia się oraz kształtowania zachowań

  Poczucie własnej skuteczności

  Standardy i cele

  Zajmował się zjawiskiem uczenia się przez obserwację(modelowania) – podkreślał tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 511

  praca w formacie txt

Do góry