Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Pomiar strachu

  - Ważne w terapii behawioralnej jest ustalenie tzw. subiektywnej skali strachu, dzięki której będzie można dokonywać ilościowego pomiaru siły uczucia strachu.

  - Pacjent będzie określał swój poziom lęku na skali o przykładowych wartościach mieszczących się w przedziale między 100 (strach o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Technika systematycznej desensytyzacji

  Systematyczna desensytyzacja to najczęściej używana technika w terapii behawioralnej

  - Desensytyzacja dotyczy tego, co dzieje się z pacjentem =staje się coraz mniej wrażliwy na bodziec, który wyzwala strach.

  - Systematyczna oznacza, że terapeuta stosuje określoną zasadę; tylko wtedy, gdy osiągnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Początki techniki

  - Już Watson zaproponował wprowadzenie w obecności reakcji strachu innych reakcji, które mogłyby ze strachem współzawodniczyć.

  - Mary Cover Jones wykorzystała później ten pomysł w leczeniu lęku u dzieci (3-letni Piotruś i króliki)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

  Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

  Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

  Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

  Fundamentalne założenie: cecha inteligencji ma w populacji homo sapiens rozkład normalny. A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

  Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon – 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście dobrane były tak, by potrafiły się z nimi uporać dzieci o przeciętnym poziomie intelektualnym dla określonych przedziałów wiekowych, opartych po prostu na tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie ofertowe

  Request For Proposal (RFP)

  W języku polskim określone jako zapytanie ofertowe. Zasadnicza część tego dokumentu to zestaw pytań skierowanych do usługodawców umożliwiających zarówno poznanie szczegółów ofert, jak również uzyskanie opinii dotyczących podstawowych warunków współpracy założonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strumień materiałów

  Charakterystyka

  Strumień materiałów - jest to ruch surowców, materiałów, wyrobów w trakcie obróbki, półwyrobów itp. przeprowadzany w sposób zorganizowany w cyklu produkcyjnym.

  Elementami przepływu strumieni materiałów są:

  stanowiska robocze (obrabiarki, stanowiska kontroli, mycia i usuwania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje badań nad nieświadomością dla samoopisowych metod badania osobowości

  Jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak funkcjonują i co przeżywają to nie można polegać na ich relacjach

  Badacze obydwu orientacji zgadzają się, że motywacje i mechanizmy obronne zniekształcają samoopisy i zmniejszają ich wiarygodność.

  Murray zauważył, ze samopisy i testy projekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt

Do góry