Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

  Psychoanaliza to teoria zachowania człowieka, czyli teoria osobowości.

  Jest to teoria zachowania człowieka w sobie właściwy sposób, opisująca jego życie psychiczne.

  Jest to koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych (w takim rozumieniu psychoanaliza jest przedmiotem psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

  Wyróżnić tutaj trzy rodzaje wiedzy :

  -subiektywną- tworzy indywidualne teorie osobowości, dzięki czemu człowiek orientuje się w świecie. Ale ten poziom wiedzy ulega największym zniekształceniom.

  - grupową- gdzie na tym poziomie likwiduje się zniekształcenia indywidualne, nastawienia. Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie konstruowania testów psychologicznych

  Testy psychologiczne definiowane są jako zbiory pytań lub sytuacje służące do badania własności jednostek lub grup przez wywoływanie u nich określonych obserwowalnych reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możności reprezentatywnymi próbkami ich zachowania.

  Aby test był...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest jedną z najszerzej stosowanych metod i to nie tylko w psychologii. W czasie obserwacji rejestrujemy czynności, reakcje i zachowania jednostki. Często w bardzo krótkim czasie trzeba zarejestrować wiele czynności, czy czynników występujących w danej sytuacji. Obserwowany czynnik czasami trwa krótko i nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i rozmowa psychologiczna

  Gdy rozmowa nie dotyczy osoby udzielającej odpowiedzi ale spraw występujących poza nią to nazywamy to wywiadem. Jeśli dotyczy osoby. Udzielającej odpowiedzi wówczas jest to rozmowa psychologiczna. Wywiad jest metodą badawczą polegającą na zebraniu potrzebnych informacji. Dotyczących osób czy określonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnozowanie a testowanie

  Diagnozowanie - w psychologii to najogólniej proces aktywnego poszukiwania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany

  Aktualnego stanu psychospołecznego ludzi. Jest ono więc przetwarzaniem danych a nie rejestrowaniem zachowań. Nie interesują nas zachowania ale informacje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie psychonerwowe

  Charakterystyka

  Obciążenie psychonerwowe jest charakterystyczne dla pracy umysłowej. Jego nasilenie zależy przede wszystkim od złożoności, zmienności, powtarzalności, ważności i dokładności wykonywanych czynności.

  Fazy

  W procesie wykonywania pracy ludzkiej możemy wyróżnić następujące 3 fazy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz dane na których bazują teorie osobowości ( LOTS)

  Źródła danych:

  L-dane życia , historii człowieka,

  O- dane od obserwatora – dane od rodziców

  T- dane testowe – zbierane odpowiednio do teorii

  S- osobiste dane ze sprawozdań

  LOTS- zbiór danych ze standaryzowanych tekstów , z procedur eksperymentalnych.

  Nie wiemy , które są lepsze. Dane muszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe obszary wyznaczające odmienność teorii osobowości

  Psychologia osobowości skupia się na całym człowieku.. Próbuje zrozumieć wymiary zachowań ludzkich i różnice indywidualne.

  Osobowość wiąże się z pojęciem tożsamości

  Osobowość umożliwia postrzeganie człowieka całościowo, holistycznie.

  Postrzeganie holistyczne – uwzględnianie całości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny teorii osobowości

  Aby teoria osobowości była coś warta powinna spełniać szereg wymogów:

  Teorie osobowości powinny odpowiadać na pytania co? jak? dlaczego?

  Odpowiedź na pytanie „co” jest charakterystyką natury osób np. co jest właściwe dla człowieka? Odpowiedź na pytanie „jak” mówi o tym co determinuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt

Do góry