Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zagadnienia prawdy

  Klasyczna definicja prawdy brzmi, że prawda to zgodność myśli z rzeczywistością. Zgodność ta ma nie polega jednak na tym, że owa myśl jest identyczna z rzeczywistością. Myśl ma inną jakość, może być interpretowana jako podobizna rodzaj obrazu rzeczywistości. Powstaje, więc problem jak myśl...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne zagadnienia teorii poznania

  Będą to: epistemologia lub też gnozeologia. Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy filozofii

  Rozróżnienia poszczególnych działów filozofii dokonano już w IV wieku. Był to podział na:

  I. Naukę o bycie - metafizyka, antologia;

  II. Naukę o poznaniu – epistemologia, gnozeologia;

  III. Nauka o wartościach – etyka i aksjologia;

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso eksportowe

  Charakterystyka

  Inkaso eksportowe - uwarunkowana forma płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentów handlowych i/lub finansowych importerowi (najczęściej za pośrednictwem jego banku) w zamian za zapłatę lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja

  Charakterystyka

  Dewaluacja to "obniżenie oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie. O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murabaha

  Charakterystyka

  Murabaha jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Murabaha to sprzedaż, przy której oferujący towar przedstawia klientowi poniesione w celu wytworzenia towaru koszty, a marża zysku ustalana jest wspólnie przez obie strony. Właściwie jest to obustronna umowa kupna i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan jakości

  Definicja

  Według normy 2000:

  Plan jakości jest to dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy.

  Procedury te zazwyczaj związane są z procesami zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy DRP

  Charakterystyka

  Distribution Resources Planning - moduł planowania zasobów dystrybucyjnych określany jest mianem systemu określania popytu na zapasami|zapasy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy, które zajmują się dystrybucją. Włączenie tego modułu w proces planowania zasobów nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt

Do góry