Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega pluralistyczna koncepcja materii według Empedoklesa

  Empedokles pochodził z Agrygentu, najbogatszego wówczas miasta na Sycylii. Żył prawdopodobnie od 490 do 430 r. p.n.e.; przebywał na Sycylii i w Wielkiej Grecji. Był lekarzem, kapłanem, cudotwórcą, poetą i filozofem. Sam siebie uważał za istotę natchnioną, prawie boską; był czczony i wielbiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda dialektyczna według Heraklita z Efezu

  Heraklita z Efezu (VI w. p.n.e.). O ile sformułowania taoistów mogą wydawać się jeszcze dość swobodne, bardziej poetyckie (przez co jednak bynajmniej nie pozbawione głębi i wielkiej wagi filozoficznej), o tyle myśl Heraklita ma charakter dojrzały, na bardzo zaawansowanym poziomie spekulacji - stąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aporie i koncepcja bytu według Eleatów

  Eleaci- filozofia przyrody

  założyli szkołę w Włoskim mieście Elea (dziś Velia),

  negują teorię zmienności Heraklita —» twierdzą, że w świecie panuje stałość, niezmienność i bezruch.

  biorą pod uwagę stosunek pomiędzy prawdziwym poznaniem (wynik pracy i rozumu) a złudzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Epikura dotyczące atomów i etyki. Co to jest ataraksja

  Epikurejczycy:

  Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Epikura z Samos (341 - 270 p.n.e.).

  W etyce: to przeświadczenie, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście,

  utożsamiane z przyjemnością; epikureizm pojmuje przyjemność jako stan duszy całkowicie spokojnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Demokrytejska teoria atomów i poznania”

  Demokryt (ok. 460-370 r.p.n.e.) z Abdory, miasta położonego na płn. wybrzeżu morza egejskiego, stwierdził, że świat zbudowany jest z atomów (atom = niepodzielny), które są stabilne i wieczne (bo nic nie może powstać z tego, czego nie ma). Według Demokryta atomy są różne (mają odmienne kształty i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Demokryta i Epikura i wykaż różnice

  Poglądy: Demokryt znany jest przede wszystkim jako twórca atomizmu, choć miał poprzednika w swym zapomnianym mistrzu, Leukipposie. Demokryt żył współcześnie z Sokratesem, ale przez historię zaliczony został do filozofii przedsokratejskiej. Koncepcja atomistyczna o tyle zaważyła na etyce Demokryta, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /9 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój pojęcia „arche” w jońskiej filozofii przyrody

  Tales rozmyślał nad początkiem świata, ale dopiero Anaksymander zaczął używać terminu „początek” (gr. Arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Początek był dla Anaksymandra już czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy; a to dlatego, ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykaż różnice między myśleniem mitologicznym a filozofią

  Myślenie mitologiczne:

  Wyjaśnienie zjawisk niewytłumaczalnych i niezrozumianych, np. w mitologii greckiej pioruny wyjaśniano złym humorem Zeusa, który rzucał je na Ziemię.

  Mitologia to pierwotne wierzenia ludów starożytnych, większość z nich została już obalona dawno temu.

  Myślenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm i finalizm

  Finalizm (teologia) przyjmuje że świat jest urządzony celowo, mechanizm (mechanicyzm) przeczy temu. Mechaniści twierdzą, że tok wszystkich zjawisk w świecie przebiega tak, jak w jakimś mechanizmie i nie jest kierowany celami, tak jak ludzkie dzieła.

  Antropomorficzny finalizm głosi tezę że świat jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność woli

  Wiązała się z zagadnieniem determinizmu. Gdyby wolę traktować deterministycznie, człowiek nie powinien ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż nie miałby na nie wpływu, zgodnie z zasadą powszechnej przyczynowości. Wielu filozofów, traktując wolną wolę za wartość integralnie związaną a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry