Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak Kant rozumiał kategorie przestrzeni i czasu?

  Podczas gdy rozum wytwarza pojęcia ogólne, zmysły dostarczają nam wyobrażeń jednostkowych. Dostarczają ich przede wszystkim na drodze receptywnej , gdy stykają się bezpośrednio z rzeczami i gdy rzeczy je pobudzają . Wynikiem pobudzenia zmysłów jest wrażenie. Ale czy poza wrażeniami wyobrażenia nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Błażeja Pascala

  Błażej Pascal, żył w latach 1623-1662. Pascal starał się uczynić podobnie jak Kartezjusz ludzką wiedzę jako najbardziej wiarygodną. Dlatego też postawił jej bardzo wysokie wymagania. Ostatecznie doszedł do wniosku, że zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna nie dają możliwości pełnego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór na temat stosunku rozumu do wiary w wiekach średnich. Podaj przedstawicieli

  Filozofia średniowieczna służyła wyjaśnianiu i systematyzowaniu prawd wiary. Na pierwszym planie znajduje się teologia, a dopiero na drugim miejscu jest filozofia. Czerpie ona inspiracje z antyku. W okresie średniowiecza żyją dwaj filozofowie: św. Augustyn i św. Tomasz. Św. Augustyn czerpie wzorce od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /6 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spinoza i jego twórczość co możesz napisać na temat jego metody geometrycznej?

  Spinoza Baruch (1637-1677), filozof pochodzenia żydowskiego osiadły w Niderlandach. Jego najważniejszym dziełem jest „Etyka sposobem geometrycznym wyłożona” (1662-1675, wydania polskie 1888, 1954, 1990), gdzie przedstawił swe poglądy, na których ukształtowanie mieli wpływ kabaliści, a także M...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest res cogitans i res extensa według Kartezjusza. Jakie znasz prace Kartezjusza?

  Kartezjusz wprowadza dualizm duszy i ciała:

  dusza: rzeczą myślącą ("res cogitans"),

  ciało: rzeczą rozciągłą ("res extensa").

  „Res extensa” czyli ciało jest automatem (podobnie jak ciało każdego zwierzęcia), z tą tylko różnicą, że mieszka w nim dusza. Ciała mają właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj metodę dialektyczną w filozofii Hegla

  Hegel za naczelne prawo logiki uznał prawo dialektyczne, zgodnie z którym każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, każdej tezie antyteza, z których później wyłania się synteza.

  Np. twierdzenie, że byt jest absolutem, prowadzi do antytezy, że jest niczym. Ponieważ żadne twierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj charakterystykę idealizmu absolutnego Hegla

  Idealizm absolutny to można powiedzieć filozoficzna ogólna teorię wszystkiego. Całość rzeczywistości można ująć w ramach „dialektycznie rozwijającej się myśli (ducha), która się myśli myśląc”. W tej filozoficznej teorii wszystko jest ze sobą powiązane i wzajemnie zależne. Owa myśl lub duch...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy produkcji

  Charakterystyka

  Typem organizacji produkcji (typem produkcji) nazywamy stopień specjalizacji poszczególnego stanowiska roboczego i związany z nim poziom stabilności związany z wykonywaniem wyznaczonych części i operacji procesu produkcyjnego.

  Typ produkcji wynika z częstotliwości przezbrajania stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i idealizm niemiecki Kanta. Podaj treść imperatywu kategorycznego. Wymień główne prace Kanta i ich przedmiot

  Kant Immanuel (1724-1804):filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia.Pytaniem podstawowym w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizm idealistyczno - subiektywny Berkeleya. Jak pojmujesz solipsyzm Berkeleya?

  Berkeley George (1685-1735):filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia).

  Przedstawiciel brytyjskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry