Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nacjonalizm

  (z łacińskiego natio - naród), Ideologia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna, podporządkowujące interesy innych narodów interesom własnego. Według tej ideologii wszelkie działania polityczne podejmowane są w celu podniesienia siły własnego narodu, a także oceniane przez pryzmat jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasizm

  Doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy somatyczne (budowa ciała, kolor skóry, kształt czaszki), ale i psychiczne. Rasy są nierównej wartości, "wyższe" i "niższe". Mieszanie ras prowadzi do degeneracji ludzkości, upadku cywilizacji i kultur. Wg tego przekonania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia marksistowska

  Fundamentem ekonomii marksistowskiej była przeprowadzona przez K. Marksa dogłębna krytyka rynkowej gospodarki kapitalistycznej (gospodarka rynkowa), zawarta w wielu jego pracach, przede wszystkim w Kapitale. Wykorzystując przejętą z ekonomii klasycznej teorię wartości opartej na pracy, Marks sformułował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn, Aureliusz Augustyn, święty

  (354-430), filozof i teolog chrześcijański. Ojciec i doktor Kościoła, najwybitniejszy przedstawiciel patrystyki łacińskiej. Urodzony w Tagaście w Numidii, syn św. Moniki. Kształcił się w Madaurze i Kartaginie, gdzie 372 ukończył studia. Już wcześniej zaczął żyć w konkubinacie, który trwał do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradualizm

  System filozoficzny w zakresie teorii bytu (ontologii) porządkujący byty wg stopni (z łaciny “gradus” = stopień). Systemy takie były stworzone przez: Filona z Aleksandrii, wg którego wszystkie byty łączą się w jeden szereg, a jeśli stanowią szczeble to jednej drabiny i tym samym byt stanowi jedność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczna filozofia

  Obejmuje okres od 300 do 30 p.n.e., kiedy to filozofia grecka, podobnie jak cała kultura, zetknęła się z kulturą obcą i częściowo uległa jej wpływom. Wówczas z helleńskiej stała się hellenistyczną. Straciła na czystości, ale stała się bardziej ekspansywna. Filozofia tego okresu przestała być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYZM: GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE I TEZY Z UWZGLĘDNIENIEM KONCEPCJI PRAWDY

  PRAGMATYZM [gr.], współcz. kierunek filoz.,wywodzący się zang. empiryzmu, ukształtowany pod koniec XIXw.wStanach Zjedn.; gł. zasady pragmatyzmu sformułował Ch.S. Peirce (How toMake Our Ideas Clear1878); pragmatyzm został spopularyzowany przez W.Jamesa, rozbud. wsystem filoz. przez J. Deweya, kontynuowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKICH ZNASZ PRZEDSTAWICIELI PERSONALIZMU? PODAJ ICH GŁÓWNE TEZY

  Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

  Kierunek we...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /20 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO ZNACZY MECHANISTYCZNE POJMOWANIE MATERII?

  Kant pisał: „Początkiem świata jest wprawdzie Bóg, ale świat jako system kosmiczny można wytłumaczyć niezależnie i wyłącznie na podstawie naturalnego rozwoju i mechanistycznego działania sił zawartych w materi”.

  Siłom tym zawdzięczają istnienie nie tylko planety i kula ziemska, lecz także wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Hegla

  Hegel był jednym spośród idealistów XIX w., który wytworzył szkołę. System jego przez swój obiektywny charakter, olbrzymi zakres zagadnień i wyraźny schemat, którym można było wygodnie operować, był predystynowany do rozpowszechnienia szkolnego. Popularność Hegla znacznie przewyższyła popularność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry