Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wartości

  Charakterystyka

  Model zarządzania przez wartości (ang. Managing by Values - MBV) tworzy ramę dla współczesnych liderów i menedżerów. MBV jest ważny w procesie zarządzania organizacjami w złożonym środowisku. Zagadnienie wartości dawniej uznawane za "zbyt miękkie", by mogło być włączone w poważne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PolBAN

  Charakterystyka

  PolBAN- pierwsza organizacja w Polsce zajmująca się tematyką Business Angels. Organizacja powstała 2004 roku i stała się pierwszym polskim członkiem European Business Angels Network (EBAN) i aktualnie jest jedną z dwóch ogólnopolskich sieci należących do tej organizacji.

  PoLBAN nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feminizm

  (z łacińskiego femina – kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i obywatelki, zwracającą uwagę na potrzebę rozwiązania problemu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Freud Sigmund

  (1856-1939), psychiatra wiedeński, który uzupełniając studia przed końcem XIX w. w Paryżu uformował doktrynę psychoanalizy. Z licznych jego prac najogólniejszą teorię zawierają: Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse i Über Psychoanalyse z 1910. Ważną dla psychoanalizy teorię marzeń sennych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoanaliza w filozofi

  W szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów motywacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry