Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ stoicki

  Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności.

  Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności wymaga założenia esencjalnej tożsamości rozumu jednostki oraz kosmicznego rozumu rządzącego światem.

  Wymaga to pełnej jedności, czyli monizmu rzeczywistości.

  Tylko wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ epikurejski

  Koncepcja parenklizy (uwalnianie atomów)

  Koncepcja ta rozpoławia rzeczywistość na dwie odmienne sfery determinacji i indeterminacji, nie mówiąc nic o genezie podziału i charakterze powiązań.

  Nie wiadomo w jaki sposób wyjście atomów poza determinację może objaśniać wolność jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokryt z Abdery (V - IV w p.n.e.)

  Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Różne rodzaje atomów wpływają na to, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei – c w p.n.e

  Wyszedł od przyjęcia dwóch aksjomatów uważanych za pewne:

  Byt jest, a niebytu nie ma

  Byt i myślenie są tożsame

  Tym samym jest myśl i rzecz której ona dotyczy, bo nie znajdziesz myśli bez czegoś istniejącego, co wypowiada się w myśli. Z aksjomatów tych wydedukował Parmenides całą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu – VI - V w p.n.e

  Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się stąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksymander z Miletu ok. VII - VI

  Uczeń Talesa, który ponowił pytanie Talesa o zasadę świata. By na nie odpowiedzieć, zapytał: „Czy woda może być zasadą świata?”, a następnie: „co może być zasadą jako zasadą?”

  Uważa się koncepcję Anaksymandra za pierwszą niemitologiczną koncepcję wyjaśniającą powstanie i porządek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tales z Miletu – w. VII – VI

  Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi – „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną całością, a wszystko co żywe jest wilgotne, suche obumiera”. Tales rzeczywiście jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy (trudności) uprawomocnienia wiedzy filozoficznej

  Całości bytu, wszystkiego nie daje się objąć doświadczeniem. Jeśli nauka nie daje się rozstrzygać, która dziedzina jest najważniejsza.

  Doświadczenie przynosi pewne faktyczności, ale nie konieczności.

  Poznanie ma zapewne charakter pośredni – poznajemy rzeczywistość poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoiste cechy filozofii

  maksymalna ogólność – zamiar uczynienia przedmiotem poznania absolutnie wszystkiego, a nie tylko jakiejś warstwy, części rzeczywistości. Punkt widzenia maksymalnie ogólny.

  maksymalny krytycyzm – przyjmowanie, że wszystko może stać się problemem. Nic nie jest rozstrzygnięte, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt

Do góry