Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Picco della Mirandola – XVI wiek

  Według niego, Bóg stworzył świat nadając mu hierarchiczny porządek, różne typy stworzeń otrzymały przeznaczone im konkretne miejsce w strukturze bytu; w struktury te wpisana była cała ustanowiona przez Boga aksjologia. Tylko człowiek został stworzony jako byt wolny, który nie otrzymał żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie św. Augustyna z św. Tomasza

  Św. Augustyn widział w świecie społeczno – historycznym przede wszystkim konflikt i rozpatrywał go (świat społeczno – historyczny) poprzez ten konflikt.

  Św. Tomasz dostrzegał w świecie przede wszystkim hierarchię i poprzez nią świat objaśniał

  Być może w kategoriach socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

  Problem poznawalności istoty Boga.

  Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

  Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

  Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

  Na drodze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /6 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy arystotelizmu zneoplatonizowanego przez pośrednictwo arabskie kolidujące z chrześcijańskimi prawdami

  Bóg nie jest u Arystotelesa Opatrznością czuwającą nad jednostkami ludzkimi. Można powiedzieć dosadnie, że nie wie nic o ich istnieniu.

  Arystoteles nie uznawał nieśmiertelności duszy ludzkiej, jedynie rodzaj ludzki jest nieśmiertelny.

  Panujący determinizm podważał istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy, postawy chrześcijaństwa do kultury, racjonalności filozofii antycznej

  totalna negacja – Tertulian; „Wiara jest absurdem, tym bardziej więc wierzę” – wiedza jest szkodliwa, niebezpieczna, niemożliwa, bezużyteczna.

  mniej, lub bardziej krytyczna i selektywna akceptacja – Orygenes, św. Augustyn, św. Tomasz.

  Postawa ta wyrażała przekonanie, że zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne chrześcijańskie elementy poglądu na świat

  Pojęcie Boga osobowego jako stwórcy, który nakazem woli powołał do życia świat z niczego.

  Radykalna różnica, nawet przeciwieństwo Boga i stworzenia – pierwiastek dualistyczny.

  Idea zbawienia człowieka od grzechu i śmierci przez osiągnięcie zjednoczenia z Bogiem – człowiekiem, czy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Patrystyka

  Patrystyka – filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei – 1325)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby osiągnięcia szczęścia ze względu na problem przypadkowości ludzkiego istnienia

  1) przezwyciężenie przypadkowości przez  identyfikację znoszącą ujednostkowienie – Platon  i Eriagena.

  2) Zaakceptowanie przypadkowości z dwoma jej charakterystycznymi aspektami:

          a) jako faktyczności

          b) jako wartości (Nietsche)

  Polaryzacja na tradycję arystotelesowską i platońsko –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja Platońsko - neoplatońska

  Brak jest nieprzekraczalnej cezury. Istnienie empiryczne człowieka w czasie, cielesność itd. Nie zbiega się z jego istotą. Człowiek cierpi zatem nieznośne rozdwojenie; żywi tęsknotę za pełną identyfikacją (niekiedy również w wymiarze wspólnoty ludzkiej). Przypadkowość, skończoność, cielesność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja Arystotelesowska

  Istnieje nieprzekraczalna cezura między Absolutem, a Światem (w porządku doczesności). Istnienie w czasie, cielesność, jednostkowość należą do naturalnych warunków wyznaczonych gatunkowi ludzkiemu, zgodnie z hierarchią bytów.

  Przypadkowość, skończoność i cielesność, ograniczoność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt

Do góry