Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kant zaczął od analizy zmysłowości, aby wytłumaczyć naukowość matematyki

  zmysły otrzymują wrażenia (treści, informacje pochodzące z zewnątrz), które są ujmowane przez nie w formy czasu i przestrzeni.

  według Kanta czas i przestrzeń nie mają charakteru empirycznego, lecz są apriorycznymi formami zmysłowości, tzn. z góry przed doświadczeniem ustalonym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy metafizyka jest możliwa jako nauka?

  Kant zastał spór racjonalistów i empirystów, którzy traktowali swoje poglądy jako samodzielne (źródła wiedzy: „rozum”; „doświadczenie”). Uznał on, że rozum i doświadczenie muszą się wzajemnie kontrolować i uzupełniać; tylko to da rzetelną wiedzę.

  Rozum (w szerokim znaczeniu) według Kanta to:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości filozofii Oświecenia

  raczej krytyka, niż konstrukcja,

  raczej antropologia, niż kosmologia,

  specjalizacja, a nie uniwersalne problemy,

  minimalizm poznawczy, tzn. ograniczanie się z reguły do badania zjawisk, a nie do istoty wszechrzeczy,

  koncentrowanie się na kwestiach historii poznania i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model filozofii Oświecenia francuskiego

  Filozofia traktowana była jako nauka popularna; nie wyrażała się w traktatach, czy systemach, lecz w esejach, pamfletach, listach filozofujących. Uprawiani ją nie tyle na uniwersytetach, co w salonach.

  Zamiast oryginalności, akcentowało zaangażowanie w cele społeczne, polityczne itd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowatorskość i znaczenie filozofii Kartezjusza

  Podkreślając odrębność substancji duchowych i cielesnych, Kartezjusz de facto zakwestionował wcześniej bezkrytycznie przyjmowaną tezę o tożsamości bytu i myślenia.

  W centrum zainteresowania filozofii postawił on nie (jak dotąd) byt, lecz wiedzę.

  Przez sproblematyzowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program filozofii XVII wieku

  Filozofia chce rozwiązywać wszystkie wielkie, tradycyjne problemy filozoficzne, ale w sposób zgodny ze standardami nauki nowożytnej – czyli w sposób naukowy.

  Chciano aby wiedza filozoficzna była pewna, konieczna w swej prawdziwości, a zarazem wszechogarniająca, tzn. obejmująca wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka nowożytna, a wrażliwość chrześcijańska

  Powstanie i rozwój nauki nowożytnej właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej nie wydaje się przypadkowe, a idea panowania nad przyrodą oraz możliwości jej realizacji wydają się mieć wyraźnie biblijne korzenie:

  Chrześcijaństwo wyraźnie wyodrębnia człowieka od pozostałych istot ożywionych i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolo Machiavelli - XV - XVI wiek

  „Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

  W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV - XVI wiek

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są wtórne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry