Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia E-learningu

  Charakterystyka

  E-Learning jest to wykorzystywanie technologii informatycznych w celu ułatwienia nauki.

  Pojęcie to obejmuje zarówno zaawansowane technologicznie programy symulacyjne chociażby przeznaczone na szkolenia dla

  pilotów czy lekarzy, jak również programy wdrożeniowe dla nowych pracowników. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fikcji przyznaje się rzeczywistość po to, by rzeczywistość czynić nieważnym pozorem

  Geneza wyobrażenia innej rzeczywistości wiązana jest przez Nietzschego z doświadczeniem snów; natomiast jej żywotność podtrzymywana jest przez słabość psychologiczną jednostek, które chcą uzyskać pewność, wiedzę pozwalającą im ukryć przed sobą własną słabość w tworzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnikiem destrukcyjnym są również tzw. „siły sokratejskie”

  Typ sokratejski wyraża postawę człowieka teoretycznego, który wszystko chce logicznie wytłumaczyć, a ponadto zakłada że poznanie jest nie tylko zdolne zrozumieć świat, ale nawet go naprawić. Jest to postawa defensywna, reaktywna towarzysząca często atrofii twórczości, energii, woli mocy u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełom antypozytywistyczny

  W II połowie XIX wieku ujawnił się kryzys nauki.

  Najpierw w sferze logiki, matematyki i fizyki, co doprowadziło do załamania się dotychczasowych wyobrażeń. Podważyło przekonania scjentystyczne i pozytywistyczne, oraz zakwestionowało pozytywistyczny wzorzec uprawiania nauk humanistycznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia nauki

  Filozofia nauki sytuuje filozofię poza sferą nauk. Nie zakłada z góry prawomocności poznania naukowego, metod naukowych i dlatego może o nie rzeczywiście zapytać. Musi jednak w tym celu pokazać możliwość istnienia kryteriów i zasad racjonalności szerszych niż jedynie naukowe. Jeśli się to powiedzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia naukowa

  Najbardziej rozpowszechnioną formą filozofii naukowej była filozofia pozytywistyczna. Filozofia traktowana jest tu jako jedna z nauk – jest najogólniejszą z nauk, tzn. syntezą lub uporządkowaniem wiedzy nauk szczegółowych. Jeśli ma być to filozofia naukowa, to jej podstawą winna być nauka, ale wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi o filozofii pozytywistycznej

  Dla filozofii nowożytnej zasadniczym problemem stawała się nauka nowożytna, a jej głównym problemem własny do niej stosunek. Stosunek ów przybrał dwie postacie:

  Filozofię naukową

  Filozofię nauki

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły pozytywizmu

  (stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

  reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

  reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

  reguła zaprzeczająca wartości poznawczej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje nauk

  Zamiast poszukiwać podstaw nauk, Comte przedstawił ich klasyfikację; uporządkował je w jednolity system według malejącej abstrakcyjności i rosnącej szczegółowości:

  matematyka

  astronomia

  fizyka

  chemia

  biologia

  socjologia (najbardziej szczegółowa)

  Poniekąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy poznania naukowego

  Rejestracja faktów;

  Ustalanie stałych związków między faktami, gdyż prawa nauki są tylko stałymi związkami między faktami – podobieństwa, współwystępowanie, następstwa.

  Na podstawie znajomości faktów przewidywanych oraz praw „rządzących” przyszłymi faktami (co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry