Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

  Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym Żyje, rozszerza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eubulides, uczeń Euklidesa z Megary

    Przypisuje mu się twierdzenia wyrażające istotę rozumowania oderwanego od empirycznego poznania:   

  1. Kłamca. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to zarazem kłamie i mówi prawdę;  

  2.  Elektra. O Orestesie Elektra wie,  że jest jej bratem, ale gdyby stanął przed nią zasłonięty, Elektra nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zenon z Elei (ok. 490 - 430 r. p.n.e.)

  Uważał,  że istnieje wiele  światów, a próżni nie ma. To, co jest w przyrodzie, powstaje z ciepła i zimna, z suchości i wilgoci. Są to stany przechodzące w siebie nawzajem. Ludzie powstali z ziemi, a dusza jest mieszaniną czterech elementów, przy czym istnieją one w stosunku proporcjonalnym. Bronił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System motywacyjny w kontekście zarządzania jakością

  Charakterystyka

  motywacyjny to zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są powiązane i tworzą całość. Jego celem jest tworzenie odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy (L. Kozioł 2002, s. 59). Wspomaga on procesy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /8 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywna roczna stopa procentowa

  Charakterystyka

  '

  Efektywna roczna stopa procentowa informuje o ile rzeczywiście wzrasta kapitał(kredyt) w ciągu roku.

  Częstość kapitalizowana odsetek powoduje że np. kapitał zdeponowany w banku przyrasta szybciej niż raz na rok o nominalną roczną stopę procentową. Jeżeli w ciągu trwania np...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcja eidetyczna

  Ma na celu wyodrębnienie istoty rzeczy. Realizuje się poprzez akty intuicji apriorycznej – tzw. ogląd istoty.

  Redukcja eidetyczna Husserla była reakcją m.in. na słabości indukcyjnego tworzenia pojęć ogólnych. Już platonicy zwrócili uwagę, że w oparciu o indukcję i abstrakcję nie da się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele fenomenologii

  Model eidetyczny – oparty jedynie na redukcji eidetycznej.

  Model transcendentalny – oparty na redukcji eidetycznej i redukcji transcendentalnej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody fenomenologii Husserla

  Epoche – wymóg bezwzględnej ascezy poznawczej, zawieszenia dotychczasowych doświadczeń, sądów myślenia potocznego, nauki filozofii itp.

  Redukcja eidetyczna – ma ona uchwycić istotę rzeczy.

  Redukcja transcendentalna – ma odsłonić absolutne pole świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny empiryzm

  Psychologiczny empiryzm: wiedza łącząca elementy naturalizmu, empiryzmu i psychologizmu:

  prowadzi do relatywizacji prawdy, co rodzi tendencje do jej pragmatyzacji. Zadaniem nauki staje się wówczas pokazanie relacji między symbolami; takimi jak: masa, siła, energia; tak, by można to było...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć dziecięcej naiwności może pociągać za sobą trzy możliwości

  jej metamorfozę

  nihilizm i rozpacz

  świadomość dojrzałą, tragiczną

  Można dostrzec poznawczy sens transcendowania – wykraczania poza historię, chrześcijaństwo, moralność – podobnie sens niesie przewartościowanie wszystkich wartości, czy koncepcji wiecznych nawrotów. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt

Do góry