Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ISO 9001

  Wprowadzenie

  Ten tekst ma charakter wprowadzający. Zobacz także więcej o ISO 9001 w systemów zarządzania.

  Inne normy zostały omówione w artykułach: 14001, 18001, 27001, 17799, 13335.

  Więcej informacji o:

  Organizacja Normalizacyjna (ISO) Komitet Normalizacyjny

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 9001

  Wprowadzenie

  Ten tekst ma charakter wprowadzający. Zobacz także więcej o ISO 9001 w systemów zarządzania.

  Inne normy zostały omówione w artykułach: 14001, 18001, 27001, 17799, 13335.

  Więcej informacji o:

  Organizacja Normalizacyjna (ISO) Komitet Normalizacyjny

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykluczenie społeczne

  Definicja

  Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA FILOZOFII

  Ważną nauką pomocniczą dla uprawiającego filozofię i korzystającego z niej (studiującego ją) jest historia filozofii. Podobnie jak historie innych nauk czy dziedzin kultury można ją uprawiać rozmaicie, w nachyleniu psychologicznym, socjologicznym, aksjologicznym, historiozoficznym lub traktować tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegły rewident

  Charakterystyka

  Jest to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Istnieją ściśle określone wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać audytorem:

  korzystanie w pełni z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelny charakter i dotychczasowe postępowanie daje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE I PROBLEMATYKA METAFILOZOFII

  Terminy „metanauka" i „metasystem" mają różne znaczenia. Związany z nimi jest termin „metajęzyk". Dla nas tutaj metanauka N'  to nauka, która zajmuje się (jakąś) nauką N i której twierdzenia lub oceny dotyczą nauki N. Przy tym znaczeniu metafilozofia będzie zespół nauk odnoszących się do filozofii, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria twórczości artystycznej

  Ten dział rozważań zajmuje się strukturą i typami procesu twórczego, podmiotowymi i przedmiotowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej. Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróżnić można estetykę stosowaną, w ramach której mamy:

  1. estetykę życia i działania,

  2...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria przeżycia estetycznego i oceny estetycznej

  Rozważania na temat sposobu kontaktowania się z pięknem i z tym, co piękne, można potraktować jako fragment rozważań o człowieku albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Mamy do czynienia z rozmaitymi stanowiskami na temat charakteru przeżycia estetycznego, obcowania z pięknem, sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

  Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

  Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować piękno, ażeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią różnorakie funkcje pozaestetyczne.

  Stąd wprowadza się rozróżnienie między dziełem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt

Do góry