Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  Charakterystyka

  Wysokie bariery wejścia ograniczają możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów, w uproszczeniu oznaczają bowiem, wysokie koszty wejścia na dany rynek.

  Bariery wejścia i wyjścia - pojęcia te funkcjonują w strategii zarządzania firmą. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Blocha-Schmigalli

  Charakterystyka

  Metoda Blocha-Schmigalli jest to jedna z metod przestrzennego organizowania procesów pracy. Technikę te opracował w latach pięćdziesiątych XX wieku szwajcar W.Bloch wykorzystując siatki trójkątów równobocznych do znajdowania racjonalnego rozmieszczania komórek, stanowisk w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość firmy

  Charakterystyka

  Tożsamość firmy (Identity) - zespół cech, odróżniający w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza bliskich jej konkurentów. Jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w szczególnie wyrazisty sposób, aby bezbłędnie identyfikować siebie i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość firmy

  Charakterystyka

  Tożsamość firmy (Identity) - zespół cech, odróżniający w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza bliskich jej konkurentów. Jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w szczególnie wyrazisty sposób, aby bezbłędnie identyfikować siebie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analizy strategicznej

  Charakterystyka

  W swej działalności podstawowej i sferze obsługi przedsiębiorstwa wykorzystują szereg metod opisywanych w literaturze i upowszechnianych przez ośrodki naukowo-badawcze i inne instytucje. Metody te zostały opracowane przez praktyków i teoretyków różnych dziedzin zarządzania1. Dla celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /7 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing usług turystycznych

  Charakerystyka

  Marketing usług turystycznych to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów oraz ich preferencji, ukształtowaniu potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznym zachęceniu do zakupu danych usług, a także dostarczenie ich klientowi we właściwym czasie i miejscu po odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing usług turystycznych

  Charakerystyka

  Marketing usług turystycznych to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów oraz ich preferencji, ukształtowaniu potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznym zachęceniu do zakupu danych usług, a także dostarczenie ich klientowi we właściwym czasie i miejscu po odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kursów walutowych

  Charakterystyka

  System kursu walutowego jest to zbiór zasad ustalanych przez dane państwo, które decydują o sposobie ustalania kursu walutowego. Inaczej jest to sposób interwencji państwa na rynku walutowym. We współczesnym świecie wyróżniamy trzy podstawowe systemy walutowe. Systemy walutowe z kursem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównywalność informacji

  Porównywalność

  Świadczy o możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej na podstawie danych z różnych okresów.

  Poza porównywalnością czasową danych, niezbędna jest również porównywalność danych względem różnych obszarów działania przedsiębiorstwa

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wypierania

  Charakterystyka

  Efekt wypierania (wypieranie) polega na ograniczeniu konsumpcyjny|popytu konsumpcyjnego i inwestycyjny|inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie globalny|popytu globalnego i w konsekwencji wzrost procentowa|stopy procentowej.

  Wpływ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt

Do góry