Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FAS

  Ogólna charakterystyka

  "FAS - Free Alongside Ship" (...oznaczony port załadunku) - incoterms grupy F, użyty, oznacza ustanie obowiązków sprzedającego w momencie dostarczenia towaru do załadunku w uzgodnionym z kupującym porcie. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem towaru od tego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE - POJĘCIA I SĄDY. INTELEKCJA

  Możemy sobie coś przedstawić oglądowo, naocznie, i nieoglądowo, czysto myślowo. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z wyobraŜeniem sobie czegoś, w drugim z pojęciowym przedstawieniem, z pojęciem czegoś. Na przykład mogę sobie myślowo uprzytomnić, na czym polega róŜnica między figurą o stu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /6 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Czynności poznawcze róŜnią się między sobą przede wszystkim ze względu na typ przedmiotów, które ujmują, oraz sposób, w jaki do tych przedmiotów się odnoszą. Dzieli się zazwyczaj czynności poznawcze na ujmujące swój przedmiot bezpośrednio (poznanie bez-pośrednie) i pośrednio (poznanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI

  Poznanie jest czynnością świadomą. Poznawanie nieświadome uznajemy po prostu za nonsens, za radykalną zmianę znaczenia terminu „poznanie". „Świadomość" to termin pierwotny, niedefiniowalny. Można próbować określić  świadomość (przy-tomność) jako poczucie przeŜywania lub doznawania, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA CZYNNOŚCI POZNAWCZYCH

  Poznanie to świadoma czynność określonego typu lub rezultat tej czynności. Poznanie ludzkie dzieli się na bezpośrednie i pośrednie, zmysłowo-intelektualne i czysto intelektualne, intuicyjne i dyskursywne. Istnieje wiele rodzajów bezpośredniego poznania. Czynności intelektualne to - między innymi -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel gospodarowania

  Ogólne informacje

  Cel gospodarowania wynika z potrzeb ludzkich. Istnieją takie potrzeby, których aspekt ekonomiczny ma podstawowe znaczenie i które dają bezpośredni impuls do gospodarowania. Ludzie gospodarując osiągają swoje życiowe cele. Człowiek odczuwa niezliczona ilość potrzeb, których...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy zespołu akwizytorów

  Charakterystyka

  Nadzorowanie pracy akwizytorów oraz współpraca z nimi należy do zadań kierownictwa pionu sprzedaży przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesem sprzedaży w przypadku gdy handlowcy spędzają większość czasu w terenie jest utrudnione lub wręcz niemożliwe, dlatego też kierownicy dają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy zespołu akwizytorów

  Charakterystyka

  Nadzorowanie pracy akwizytorów oraz współpraca z nimi należy do zadań kierownictwa pionu sprzedaży przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesem sprzedaży w przypadku gdy handlowcy spędzają większość czasu w terenie jest utrudnione lub wręcz niemożliwe, dlatego też kierownicy dają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  Charakterystyka

  Wysokie bariery wejścia ograniczają możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów, w uproszczeniu oznaczają bowiem, wysokie koszty wejścia na dany rynek.

  Bariery wejścia i wyjścia - pojęcia te funkcjonują w strategii zarządzania firmą. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  Charakterystyka

  Wysokie bariery wejścia ograniczają możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów, w uproszczeniu oznaczają bowiem, wysokie koszty wejścia na dany rynek.

  Bariery wejścia i wyjścia - pojęcia te funkcjonują w strategii zarządzania firmą. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry