Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa

  Definicja

  Ustawa - jest to akt parlamentu którym może być uregulowana każda kwestia ( stan rzeczy, stosunek społeczny ) nie będąca przedmiotem regulacji konstytucyjnej. W demokratycznych państwach materie szczególnie istotne z punktu widzenia obywateli mogą być uregulowane wyłącznie w ustawie ( tzw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa kapitałowa

  Charakterystyka

  Grupa kapitałowa to grupa co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które pozostają ze sobą w związku kapitałowym.

  Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej i jednostek zależnych (kontrolowanych przez jednostkę dominującą) bądź też stowarzyszonych. Jednostką dominującą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ

  Logika formalna stanowi dziedzinę logiki ogólnej, która jest zespołem dyscy-plin o formalnej stronie języka i poznania. L o g i k a f o r m a l n a zwana jest niekiedy symboliczną (posługuje się symbolami), algebraiczną (używa me-tod algebry), matematyczną (stworzona głównie dla ugruntowania podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /9 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - MATERIALIZM DIALEKTYCZNY

  Po II wojnie światowej nastąpił w Polsce rozwój filozofii marksistowskiej. Był to rozwój o zmiennym tempie, nie bez meandrów. Filozofia ta, zgodnie ze swoją tradycją i dominującym cha-rakterem   narzędzia   ideologicznego,   tworzyła   się   głównie   w   polemikach,w pierwszym okresie przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 885

  praca w formacie txt

Do góry